NRK Meny
Normal

Ap-ordfører kan få netthjelp fra Høyre

Folk i distriktene er lei av å vente på bedre nettforbindelse. Derfor vil blant annet Tana bygge ut bredbånd for 11 millioner kr til 270 husstander. Men på statsbudsjettet har regjeringen bare satt av 50 millioner kr til bredbåndsutbygging.

Frank Ingilæ

Ordfører Frank Martin Ingilæ håper på mer nett-penger fra staten.

Foto: Torill Olsen

– Kapasiteten er i dag for dårlig i store områder, og utbyggingen av konsesjonsfrie nett går for sakte. Utbyggingstempoet må økes ved hjelp av offentlig stimulanse, hvis man skal unngå at næringsliv får svekket driftsgrunnlag eller konkurransekraft på grunn av manglende tilknytning.

Dette er et av forslagene Høyres landsmøtet i helgen skal ta stilling til. Forslaget er sendt inn av Oppland Høyre.

– For lite penger

I dag vedtok kommunestyret i Tana at de skal bruke to millioner kr av egne penger til en 33 km lang utbygging av fibernettet. Kommunen planlegger å søke om ytterligere to millioner kr fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som er underlagt Samferdselsdepartementet. Totalkostnaden vil bli 330.000 kr pr. kilometer.

Forrige gang det var mulig å søke om penger herfra, ble det søkt om 800 millioner kr. Det var åtte ganger mer enn det Nkom hadde til rådighet.

– Dette forteller at det er altfor lite penger i forhold til hva behovet er, Hvis vi ikke får støtte må vi se om vi likevel får til noe utbygging av fiber, sa ordfører Frank Martin Ingilæ til NRK onsdag .

Oppland består i likhet med mange fylker i Nord-Norge av grisgrendre strøk. Fylkespartiet har i resolusjonsforslaget til landsmøtet som starter i morgen på Gardermoen, sagt at størst mulig del av befolkningen og næringslivet skal ha tilgang til fastnett med 100 Mbps hastighet eller høyere.

Også Nordland Høyre ber regjeringen om å styrke satsingen på bredbånd.

– En av landsdelens utfordringer er utbygging av bredband. I statsbudsjettet er det nå satt av 50 millioner. Samme beløp som Nordland fikk i 2014. Beløpet er tilstrekkelig til utbyggingen av tre prosjekter, skriver fylkespartiet til landsmøtet.

Kutt i regionale penger

– Fylkeskommunen skal kunne bruke regionale utviklingsmidler som delfinansiering i utbyggingen, der utbyggingen på kommersielt grunnlag alene ikke er lønnsomt, skriver Oppland Høyre.

Får forslaget om økt bruk av regionale utviklingsmidler gjennomslag på Høyres landsmøte, kan det også bety endringer i de kommende statsbudsjettene. I årets statsbudsjett kuttet nemlig regjeringen i denne posten.

Både Finnmark, Møre og Romsdal og Rogaland opplevde kraftige kutt på de regionale utviklingsmidlene.

I 2013 ble det gitt 129 millioner kroner til Finnmark. Beløpet ble i 2014 redusert til kun 89 millioner. Og budsjettet for år 2015 er det forslått en ny reduksjon med fire millioner kroner. Dermed har det siden 2013 vært en reduksjon på over 40 millioner kr .

Ps. Selv bor Tana-ordføreren i et område i kommunen hvor også mobiltelefondekningen er dårlig. For å bedre forholdene har formannskapet gått inn for å bevilge en halv million kroner til dette.