Normal

Kritisk til Arbeiderpartiets forslag

Norske samers riksforbund og Árja mener at forslaget om å lære alle norske elever å hilse på samisk, bare har en symbolsk verdi.

Silje Karine Muotka

Silje Karine Muotka, sametingsrepresentant for NSR, mener at forslaget om å lære alle norske elever til å hilse på samisk er et symbolpolitisk forslag.

Foto: Máren Iŋgá Baer / NRK Sápmi

I ett blogginnlegg har sametingsrepresentant Silje Karine Muotka (NSR), kommentert Arbeiderpartiets presidentskandidats Vibeke Larsens forslag om at alle elever ved norske skoler skal lære å hilse på samisk.

Muotka skriver blant annet at det er en fin ambisjon, som få samepolitikere kan ha motforestillinger til. Likevel mener hun at dette er en sak sametingsrådet burde ha diskutert mens de har arbeidet med revisjon av læreplanene.

«Det jeg vet er at uansett om man hadde fått dette målet om at alle elever i norsk skole skal lære å hilse på samisk konkretisert i læreplansform (eller evt. inn i lærebøker i det minste) – så ville det kanskje tatt lang tid å gjennomføre i praksis. Grunnen til det er at skolen er et system som tar tid å vende på mange vis.»

Det skriver Muotka i blogginnlegget.

– Mulig å realisere

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen, presidentkandidat for Arbeiderpartiet, får kritikk for forslaget om at norske elever skal lære seg samisk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Muotka har en rekke spørsmål hun har rettet mot Larsen og forslaget hennes. Blant annet spør hun om forslaget er blitt drøftet med hennes partikollegaer eller andre i regjeringen.

Som et svar på blogginnlegget, sier Vibeke Larsen følgende:

– Det jeg kan si, er at dette er et forslag på en praktisk metode for å en inngang til det vi allerede har fått inn i læreplanverket. I læreplanen står det allerede at barna i de norske skolene skal lære om fornorskning, Sametinget, ILO-169, og fra før av skal de lære de samiske bokstavene. Så dette er et forslag for å få inngangen til fornorskningslæren inn i de norske skolene, sier Larsen.

Muotka reiser også spørsmåltegn om hvorfor forslaget ikke har blitt drøftet før, da sametingsrådet har jobbet med revisjon av læreplanene.

– Det er ikke alt som står i læreplanene, det som står der er temaene barna skal gjennom. Det står ikke detaljer om disse. Når det står at de skal lære om fornorskning, så står det ikke i detalj hva de skal lære om det, svarer Larsen.

Hun tror at det fullt mulig å realisere forslaget, da det kun er snakk om noen få fraser.

Kritiseres for symbolpolitikk

«Å hilse på samiske og å lese Harry Potter på samisk er viktig nok det. Jeg applauderer forslagene. Men så tenker jeg litt på enkelte arbeiderpartifolk som på Sametinget gjentatte ganger har vært på talerstolen for å minne oss i opposisjonen om at man må være realpolitisk, og ikke minst at politikk er prioriteringer. Det er ikke så sjelden jeg har hørt dem raljere med det de kaller symbolpolitikk. I disse dager er kanskje også arbeiderpartipolitikerne enige i at symbolpolitikk tjener sitt formål det også. Kanskje særlig i valgkamptider.»

Laila Susanne Vars

Árjas presidentkandidat Laila Susanne Vars kritiserer også Arbeiderpartiet for å drive med symbolpolitikk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det skriver Silje Karine Muotka i blogginnlegget hennes. Også Árjas presidentkandidat Laila Susanne Vars kritiserer Arbeiderpartiet for å drive med symbolpolitikk. I ett blogginnlegg skriver Vars følgende:

«Samepolitisk virker vi enda å være på symbolpolitikkens arena hvor vi diskuterer hvorvidt folk i Norge skal hilse på samisk eller ikke. Det er viktig å anerkjenne samiske språk på alle arenaer, også i det daglige, men her bør også samiske politikere på Sametinget bli flinkere å bruke våre egne språk på Sametinget. Men det er ingen tvil om de store samepolitiske kampene vil dreie seg om helt andre temaer.»

Avviser kritikken

Vibeke Larsen er uenig i dette, og vil ikke kalle forslaget for symbolpolitisk.

– Jeg vil ikke kalle det symbolpolitikk når man forsøker å bygge en bro mellom to folk, gjennom å vise respekt og anerkjennelse for hverandre, og for de språkene dette gjelder, sier Larsen.

Hun mener i stedet for at dette er en praktisk måte å lære barna i de norske skolene om å lære om fornorskingen, om samene og den samiske historien, om ILO-169 og Sametinget.

Når det gjelder andre temaer, som Laila Susanne Vars mener er av større interesse, mener Larsen at de har tatt et standpunkt.

– I mineralsaker har Arbeiderpartiet sagt at vi ikke driver med symbolpolitikk. Og vi er ganske klar på hva vårt standpunkt er. Vi har sagt at vi ikke prinsipielt mot mineralvirksomhet, og vi er heller ikke prinsipielt for mineralvirksomhet. Det ønsker vi å vekte og vurdere enkeltvis når saken går, avslutter Larsen.

Les også: