Hopp til innhold

– Nær­liggende å tro at dette er prisen for Melkøya

For Helga Pedersen blir ikke 2023 det beste året som Ap-politiker. Dagen derpå vil hun ikke si noe om partileder Jonas Gahr Støre.

Helga Pedersen på Tana Aps valgvake.

TILBAKEGANG: Ap i Tana gikk sterkt tilbake. Nå mister trolig Helga Pedersen jobben som ordfører.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Men like etter at valgresultatet i Tana var klart sent mandag kveld, svarte hun slik da NRK spurte hva som gikk galt:

– Jeg tror vi skal sove litt på det før vi har krystallklare svar, men det er jo nærliggende å tenke at dette er prisen for Melkøya. Og så må vi jo selv tenke igjennom om vi har vært flinke nok til å få fram at dette her er et lokalvalg.

«Prisen for Melkøya» er vedtaket i regjeringen som statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte rett før valgkampen startet: Elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya i Hammerfest.

Vil ikke frede Støre etter et dårlig valgresultat: Arbeidarpartiet gjorde eit historisk dårleg val – LO-leiaren er skuffa

Jonas Gahr Støre Pk
Jonas Gahr Støre Pk

Mister ordførerjobben

Nå står den tidligere nestlederen i Ap i fare for å miste ordførerjobben i hjemkommunen som hun forhandlet seg til for fire år siden.

– Vi hadde jo et sterkt ønske om å gå frem, og da er det skuffende at vi istedenfor går tilbake, sier Pedersen.

Hun har imidlertid ikke gitt opp helt, og håper fortsatt på et positivt forhandlingsresultat i dagene og ukene som kommer.

Men veien kan bli svært utfordrende for Pedersen. På den felles valgvaken til Høyre, Senterpartiet, Venstre og Frp var ingen i tvil.

– Helga Pedersen er ikke Tana-ordfører de neste fire årene, sa både Sps ordførerkandidat Jon Erland Balto og Høyres kandidat Anna Olivia Taksgård i natt til NRK.

Tana: Anna Taksgård (H) og John Erland Balto (Sp)

JUBEL: Jon Erland Balto fra Sp og Anna Olivia Taksgård fra Høyre er klar til å samarbeide i Tana.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Endelig, etter 32 år med Ap-styre, er det vi som skal styre Tana, sa Ellen Kristina Saba (H) med rennende gledestårer.

Ap har seks mandater, mens opposisjonspartiene som nå ser ut til å danne et flertall, har 13 mandater til sammen.

Helga Pedersen ønsker ikke å kommentere noe om hva som må skje med toppledelsen i Arbeiderpartiet eller med partileder Jonas Gahr Støre.

Tidligere i år trakk Pedersen seg som kandidat til jobben som partisekretær i Ap etter en telefonsamtale med Gahr Støre.

Les også: Helga Pedersen: – Jeg stiller ikke som kandidat til å bli partisekretær

Helga Pedersen
Helga Pedersen

Flyttet hjem for å bli Ap-ordfører

En annen Ap-politiker med regjeringserfaring må også bruke forhandlingstaktikk for å bli ordfører.

Tirsdag formiddag innrømmer Johan Vasara i Kautokeino at regjeringens Melkøya-vedtak kan ha kostet to mandater.

– Jeg er redd for at Støre, og særlig Terje Aasland, bidro til at vi mistet et femte og et sjette mandat. Vi kunne fått over 30 prosent av stemmene uten regjeringens Melkøya-rot, sier han til NRK.

Vasara var statssekretær i Samferdselsdepartementet inn til januar i år, men gikk av for å bli ordfører i Kautokeino.

Som ett av få kommuneparti, gikk Kautokeino Ap fram og økte mandatene fra to til fire.

Johan Vasara på Kautokeino Aps valgvake.

MÅ HA STØTTE: Johan Vasara mener Ap-ledelsens Melkøya vedtak kan ha kostet Kautokeino Ap to mandater.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Men forhandlinger må til for at Vasara kan bli ordfører. Han hadde jobben fra 2015 til 2019.

Flyttsamelista vant valget i Kautokeino, og ordførerkandidat Anders Buljo er klar:

– Velgerne har gitt beskjed. De ønsker meg som ordfører, og jeg har stor tro på at jeg skal samle et flertall som støtter meg som ordfører, sier han til NRK.

Kan miste ordførere

Også i to andre «Ap-land», Karasjok og Nesseby, kan partiet miste ordføreren.

I Nesseby må Ap ha hjelp fra SV for at Knut Store kan fortsette som ordfører. Det har han vært siden 2011.

Ordfører i Karasjok, Svein Atle Somby (Ap) forteller at han hadde regnet med at valget i år blir dårlig for hans del.

På formiddagen tirsdag tenkte han mer på toppledelsen i partiet.

Svein Atle Somby
Foto: Tor Egil Rasmussen / NRK

– Jeg mener vi er i utakt med folket. Vi sliter med ledelsen i partiet, og de kommer med saker som er vanskelig å forsvare. Det gjør at vi ikke når fram med våre lokale saker, sier Somby.

– Jeg er ikke helt fornøyd. Men det jeg er fornøyd med, er at vi har klart å beholde såpass mange stemmer, mer enn tretti prosent.

Arbeiderpartiet har styrt Karasjok kommune med unntak av én periode de siste tretti årene. Nå ser det ut til at Ap må gi fra seg makta i den samiske kommunen.

– Vi har hatt store utfordringer. Først Fosen-saken, og så kommer Melkøya oppå der igjen. Men i og med at vi fortsatt har såpass mange stemmer, viser det at folk forstår at vi i hvert fall har god politikk på kommunenivå.

– Tror du regjeringa med Jonas Gahr Støre i spissen har ført til at dere gjør et dårlig valg?

– Ja, det er helt klart. Både Fosen- og Melkøya-saken har påvirket vår valgkamp i negativ retning.

– Mener du Jonas bør gå?

– Det vet jeg ikke, men noe må gjøres blant partitoppene, sier Somby.

Korte nyheter

 • Lulli-Norga stuorru Sámedikkis: – Sáhttá leat hástalus

  Sámedikki jienastuslohku lea sturron váile 3000 olbmon guovtti jagis.

  Dat maid mielddisbuktá ahte Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgii.

  – Dál lea nubbi áigodat go Ávjovárri massá mandáhta válgabirii gos leat stuorra gávpogat. Dál lea nu ahte Lulli-Norga válgabiire lea dat stuorámus válgabiire Sámedikkis, ja dat sáhttá leat hástalus go dat lea dat guovlu mii lea olggobealde daid Sámi guovlluid.

  Nu lohká Maren Benedicte Nystad Storslett (NSR). Son lea válljejuvvon diggái Ávjováris.

  – Mu mielas lea hástalus ahte mis lea váttis dáppe rekrutteret olbmuid dan jienastuslohkui. Mii diehtit dieđusge ahte dáppe lea veahá stuorát potensiála, muhto mis lea maid dušše vissis potensiála dan olmmošlogu ektui. Mii boahtit oalle jođánit juksat dan bajit robi, lohká Nystad NRK:ii.

  Sámedikki dievasčoahkkinjođiheaddji, Tom Sottinen (Bb) lohká ilolaš go jienastuslohku stuorru.

  – In heađástuva go jienastuslohkku stuorru, in eisige. Ahte olbmot háliidit searvat válggaide Sámediggái ja beassat jienastit, čájeha ahte háliidit searvat Sámi demokratiijai, muitala Sottinen.

  Loga ášši dárogillii dás:

 • Ávžžuhit geavahit 184 miljárdda buoridit Davvi-Norgga johtalusa

  Davvi Norgga ođđa johtolatplánas ávžžuha Stáhta geaidnodoaimmahat geavahit 184 miljárdda ruvnnu buoridit Davvi Norgga johtalusa.

  Muhto Davvi-Norggamáđii huksen Fauskes Romsii ii leat ekonomalaččat gánnáhahtti 281 miljárdda huksengoluiguin, oaivvilda Ruovdemáđiidirektoráhtta, ja nu ii ávžžutge hukset dan. Lassin das livčče heajos váikkuhusat lundui, birrasii, dálkkádahkii ja boazodollui. Dála ruovdemáđijat Nordlánddas ja Ofuohtas ávžžuhuvvojit buoriduvvot mealgat.

 • – Lip mij láddáduvvamijn barggam Divtasvuonan?

  Vuonarijka Sámemisjåvnå guovllojådediddje Gasska- og Lulle-Vuonan Øyvind Fonn guossidij Ájluovtav Hábmera suohkanin vásse vahko, ja lågådaláj Sámemisjåvnå barggohiståvrå birra Divtasvuonan jages 1935 gitta udnátjij.

  Dábálattjat gå Sámemisjåvnnå l Ájluovtan la siján evangelak tjåhkanibme biednadåben Elimin. Valla dán bále usjudallin Árrana siegen tjadádit tjåhkanimev masi luluj almulasj berustibme, dan diehti gå la muddo såbadimijn, ruopptot histåvråjda gehtjadit ja gæhttjat mij la dáhpáduvvam, subtsas Fonn.

  – Mij viessop ájgijn såbadusájn, árvvaladdamijn ja dåbdijdimijn, ja de mij gal vierttip álgget ållu várrogisát. Mij subtsastip iehtjama bargos mijá vuojnnemguovlos. Ja de gatjádijma rabás gatjálvisáv lågådallamin; lip mij láddáduvvamijn barggam Divtasvuonan?

  Fonn subtsas gå institusjåvnåjn barggin de lij dallusj ájádallam ahte da máná majt oattjojga sijá huvson galggin bajedit ja åhpadit Vuonarijka modella ja vuoge milta.

  – Juska lij huvso diehti, de lij duodaj vuona dábij milta. Nav vaj sáme perspektijvva jali identitiehtta máhtij buorebut várajda váldeduvvat. Duohtavuoda- ja semadimkommisjåvnå diedádusán tjuodtju sivilisering ja kultivering vuona mærráj milta lij oasse huvsos, ja dássta láddáduvvam tjuovoj. Dánna ij la nammadum makkirak konkrehta institusjåvnnå, valla vierttip ájádallat dasi mij aj oassálastijma dánna, javllá Fonn.

  Fonn buojkot skåvlå dile birra Fredly-institusjåvnån, gånnå åhpadijga dárogiellaj, jur gåk skåvllåpolitihkka lij dalloj, ja dat lij ham dárojduhttem.

  – Ja jus biedna l dárogiellaj, la dat aj vuohke gåktu dárojduhttá – gå ep guovtegielakvuodav duodastip, duoddi sån.

  – Lijma máhttám ietjáláhkáj tjoavddet majt dalloj dahkin, hæjttá Fonn.

  Åvddålijguovlluj sihtá Sámemisjåvnnå vásádusáj ja histåvråj birra gullat, ja sij båhti vas Hábmerij jage duogen.

  Gulldala ienebuv dánna.

  Odne mii oažžut guossái juoigi gii galgá searvat Norske Talenter gilvvuide, šoš! Ánne Márjá áigu hástalit Kolbjørna, máhttá go son muhtun sámegiel doahpagiid? Odne gullo maid julevmagasiidna, dii 12.04.