Hopp til innhold

Ap gjør helomvending i skolesaka

Arbeiderpartiet har gjort helomvending, og gir full støtte til forslaget fra NSR om at Sametinget skal overta forvaltningen av samisk videregående opplæring.

Kárášjoga Sámi Joatkkaskuvla
Foto: Piera Balto / NRK

 – Ja, du kan kalle det for en helomvending, sier Per Ivar Henriksen (Ap), nestleder i Sametingets oppvekst- og utdanningskomite.

Selv om de fortsatt sitter i møte, er det nå klart at komiteen vil komme med en enstemmig innstilling til plenumsmøtet.

Innstillingen er i tråd med det NSR-gruppa gikk inn for i går. Nemlig at  Sametinget bør overta forvaltningen av samisk videregående skoler.

 

– Ingen splittelse

Det Ap-dominerte Sametingsrådet ville overlate forvaltnignen til fylkeskommunen.

Per Ivar Henriksen (Ap)

Nestleder i Sametingets oppvekst- og utdanningskomite, Per Ivar Henriksen (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– At vi ikke har fulgt innstillingen fra vårt eget råd, betyr ikke at Arbeiderpartiet er splittet. Jeg tror hele Ap-sametingsgruppa vil følge opp innstillingen fra komiteen når saka behandles i plenum om to uker, sier Per Ivar Henriksen.

Lyttet til høringsinstanser

– Snuoperasjonen har vi gjort etter å ha lyttet til høringsinstansene. I hele uka har vi hatt møter med berørte parter, nemlig styret for de videregående skoler, fagforeninger, lærere samt med elevorganisasjoner, forteller Henriksen.

– Snuoperasjonen betyr at Arbeiderpartiet ikke rir prinsipper, men lytter til folk. Dette er demokrati i praksis, mener Henriksen.

Og legger til:

– Høringsinstansene har ytret stor tillit til Sametinget som forvaltningsorgan. Det må vi prøve å følge opp. Fylkeskommunen er en norsk instans. Og vi tror ikke at de vil være like gode samisk samfunnsutviklere som Sametinget.

–Sametingets rolle

Idag finnes det to samisk videregående skoler, nemlig i Karasjok og Kautokeino. Sametingets oppvekst- og utdanningskomite går imot en sammenslåing av skolene.

Komiteen ber Sametingsrådet utrede en forvaltnignsmodell der Sametinget har forvaltningsansvaret.

– Før vi kan overta skolene, må Sametingets rolle og myndighet avklares. Inntil da bør skolene være tilknyttet Utdanningsdirektroatet, sier Henriksen.

Samisk utdanningsdirektorat

NSR gruppa har tidligere tatt til orde for opprettelse av samisk utdanningsdirektorat.

– I komiteens enstemmige innstilling til plenum, ligger også dette i kortene selv om jeg personlig ikke liker begrepet "utdanningsdirektorat," forteller Henriksen.

– Poenget er at vi må ha et klart skille mellom forvaltnings- og politisknivå dersom skolene blir underlagt Sametinget.

Overrasket

Medlem i Sametingsrådet, Jørn-Are Gaski, er overrasket over at oppvekst - og utdanningskomiteen ikke ønsker å gi rådet fullmakt til å forhandle med fylkeskommunen.

– En slik forhandling ville ha avklart om fylkeskommunen er villig til å overta forvaltnignen utfra de premisser som Sametinget har lagt til grunn, sier Gaski.

– Men rådet tar til etterretning den entstemmige innstillingen fra komiteen, og vil selvsagt følge den lojalt opp når den behandles i plenum.

Avviser trenering

Lederen i Sametingets oppvekst- og utdanningskomite, Synnøve Solbakken-Härkönen, mener at Sametingsrådet har trenert saka når de ikke tidligere har laget en skikkelig utredning. Dette avviser rådsmedlem Jørn Are Gaski.

– Sametingsrådet har egentlig hoppet i NSR sine sko. Dette fordi vi har ikke gjort annet enn å følge forslaget fra et utvalg som det tidligere Sametingsrådet hadde nedsatt. Og de hadde gått inn for fylkeskommunal overtakelse.

– Så hvis det er noen som har gjort en helomvendig her, så er det NSR og ikke Arbeiderpartiet, mener Gaski.

Korte nyheter