Hopp til innhold

Sametingets rikeste

Arbeiderpartiet er Sametingets rikeste parti. 220.016 kr var overskuddet i 2007. NSR fikk derimot et underskudd i fjor.

President Egil Olli og visepresident Marianne Balto

Sametingspresident Egil Olli, visepresident Marianne Balto og resten av Ap-gruppa har 'spart' penger.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Dette er helt bevisst fra vår side. Vi legger opp til et stramt budsjett, og derfor blir det overskudd, sier parlamentarisk leder i Aps sametingsgruppe, Willy Ørnebakk til nrk.no/sami.

Også i 2006 hadde Ap et overskudd: 248.549 kr.

Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsgruppe har det tøffere. Overskuddet i 2006 var 206.522 kr. I 2007 var underskuddet 2.535 kr.

Må vise hvordan pengene brukes

For første gang må samtlige politiske partier og grupper på Sametinget levere inn årsregnskap og rapport for bruken av pengene som bevilges over budsjettet.

I 2007 var det satt av 1.800.000 kr til alle partiene. Hvert parti og hver liste får et grunntilskudd på 9.000 kr. I tillegg betales det 39.767 kr for hver representant.

Dessuten var det i 2007 satt av 700.000 kr til opposisjonens arbeidsvilkår. Her er grunntilskuddet på 14.000 kr. For hver representant er tilskuddet 30.000 kr.

Sparer penger til valgkampen

Arbeiderpartiets sametingsgruppe har bevisst budsjettert på en måte som legger opp til at det skal bli penger igjen.

Willy Ørnebakk

Aps parlamentariske leder Willy Ørnebakk.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I løpet av tre år legger partiet mellom 400 og 600.000 kr tilside av pengene som bevilges av Sametinget.

– Slik får vi et godt valgkampbudsjett i valgåret. Det er viktig å ha penger når man skal reise land og strand rundt og drive valgkamp, sier Ørnebakk.

– Lønnes å være i opposisjon

Ap var i opposisjon etter valget i 2005 og fikk dermed også tilskudd fra posten "Opposisjonens arbeidsvilkår". I 2007 fikk partiet makta og gikk i posisjon. Dermed mistet Ap dette tilskuddet.

– På en måte kan man si at det lønnes å være i opposisjon. Partier som er i posisjon, har selvfølgelig tilgang på 120 ansatte og har seks heltidspolitikere. Slik sett har posisjonspartiene mannskap og midler å rutte med, men det er likevel forskjell å være i posisjon og opposisjon, sier Willy Ørnebakk.

Korte nyheter

 • Luossa rahčá báhkkasis

  Les på norsk.

  – Buorre geassedálki ii leat buohkaide buorre - luossa rahčá lieggasis, čállá Getnjejohka/Kongsfjordelva Facebookčállosis.

  Jogas lea dál liegga čáhcetemperatuvra ja Bearralvági bivdiidsearvi čállá ahte searvvis čuvvot temperatuvrra jogas.

  Čállosis muittuhit maid ferte smiehttat go áigu «catch and release» oaggut. Sii leat oaidnán ahte dát guolástanvuohki lea lassánan bivdoeari gáržžideami dihte.

  Searvvi jođiheaddji Geir Kristiansen lohká ahte eai leat vuos bissehan «catch and release» bivdima.

  – Mii leat dáhtton Pasvik Kraft luoitit čázi Geatnjajávrris čázádahkii vuoi galbmo veahá. Dan sii áigot dahkat dál gitta bearjadahkii. Mii fertet dárkkistit ahte ii šatta badjel 20 gráda oainnat dalle bissehat catch and release, muitala Kristiansen.

  Både ved Kongsfjordelva og Storelva i Berlevåg brukes kunstig intelligens for å bekjempe pukkellaksen. Leder Geir Kristiansen i BJFF sier den unike løsningen letter arbeidet for de frivillige.
  Foto: Huawei Norge
 • Bekymret for bestanden av brunbjørn

  Naturvernforbundet er bekymret for den lave bestanden av brunbjørn i Norge.

  De mener det skytes for mye bjørn i Norge, og krever at Klima- og miljødepartementet reagerer.

  For et drøyt år siden ble det skutt en ung brunbjørn i Rollag, etter at den hadde tatt livet av flere sau.

  Naturvernforbundet mener blant annet at terskelen for skadefelling må høynes betydelig og at lisensjakta må avlyses.

 • Mange vil bli lærere og sykepleiere i nord

  Antall søkere på sykepleier- og lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet har skutt i været.

  Det viser søkertallene for ekstraordinært opptak, melder universitetet selv på sine nettsider.

  Foreløpige tall viser at 353 har søkt på de 195 studieplasser på universitetets campuser på sykepleierutdanningen i Tromsø, Harstad og Hammerfest gjennom det ekstraordinære opptaket.

  Mens 115 har søkt på de 200 tilgjengelige studieplassene på campusene i Alta, Tromsø og Narvik for lærerutdanningen.