Sametingets rikeste

Arbeiderpartiet er Sametingets rikeste parti. 220.016 kr var overskuddet i 2007. NSR fikk derimot et underskudd i fjor.

President Egil Olli og visepresident Marianne Balto

Sametingspresident Egil Olli, visepresident Marianne Balto og resten av Ap-gruppa har 'spart' penger.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Dette er helt bevisst fra vår side. Vi legger opp til et stramt budsjett, og derfor blir det overskudd, sier parlamentarisk leder i Aps sametingsgruppe, Willy Ørnebakk til nrk.no/sami.

Også i 2006 hadde Ap et overskudd: 248.549 kr.

Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsgruppe har det tøffere. Overskuddet i 2006 var 206.522 kr. I 2007 var underskuddet 2.535 kr.

Må vise hvordan pengene brukes

For første gang må samtlige politiske partier og grupper på Sametinget levere inn årsregnskap og rapport for bruken av pengene som bevilges over budsjettet.

I 2007 var det satt av 1.800.000 kr til alle partiene. Hvert parti og hver liste får et grunntilskudd på 9.000 kr. I tillegg betales det 39.767 kr for hver representant.

Dessuten var det i 2007 satt av 700.000 kr til opposisjonens arbeidsvilkår. Her er grunntilskuddet på 14.000 kr. For hver representant er tilskuddet 30.000 kr.

Sparer penger til valgkampen

Arbeiderpartiets sametingsgruppe har bevisst budsjettert på en måte som legger opp til at det skal bli penger igjen.

Willy Ørnebakk

Aps parlamentariske leder Willy Ørnebakk.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I løpet av tre år legger partiet mellom 400 og 600.000 kr tilside av pengene som bevilges av Sametinget.

– Slik får vi et godt valgkampbudsjett i valgåret. Det er viktig å ha penger når man skal reise land og strand rundt og drive valgkamp, sier Ørnebakk.

– Lønnes å være i opposisjon

Ap var i opposisjon etter valget i 2005 og fikk dermed også tilskudd fra posten "Opposisjonens arbeidsvilkår". I 2007 fikk partiet makta og gikk i posisjon. Dermed mistet Ap dette tilskuddet.

– På en måte kan man si at det lønnes å være i opposisjon. Partier som er i posisjon, har selvfølgelig tilgang på 120 ansatte og har seks heltidspolitikere. Slik sett har posisjonspartiene mannskap og midler å rutte med, men det er likevel forskjell å være i posisjon og opposisjon, sier Willy Ørnebakk.