Ap-dommen: – Ronny kunne vært litt tydeligere av og til

Samene i Arbeiderpartiet tolker valgresultatet nesten som en seier. Presidentkandidaten får godkjent selv om han kunne ha frontet budskapet tydeligere. Det er dommen i egenevalueringen.

Ronny Wilhelmsen

EVALUERINGEN: Ronny Wilhelmsen fikk en tøff start som presidentkandidat for Ap.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg tror vi ville hatt en sikrere Ronny hvis han hadde fått lov til å forberedt seg og fått et annet utgangspunkt enn det han hadde. Det å bli valgt til presidentkandidat i andre runde er mer krevende. Man har mange flere kritiske røster mot seg fra dag en, sier Inga-Lill Sundset til NRK.

Hun er leder i Arbeiderpartiets samepolitiske forum som består av representanter fra alle valgkretsene, sametingsgruppen og sentrale tillitsvalgte i partiet. Nå er sametingsvalget evaluert og dommen er klar:

– Negativt syn på maktovertakelsen

– Våre velgere har hatt et veldig negativt syn på maktovertakelsen som skjedde sist vinter. Vi fikk tydelig tydelige tilbakemeldinger fra våre medlemmer og fra Aps samepolitiske forumer om at maktovertakelsen ikke var noen god ide. De likte ikke det Arbeiderpartiet de så i den manøveren, forklarer Sundset.

Inga-Lill Sundset

FORNØYD: Inga-Lill Sundset er leder av Aps samepolitiske forum.

Foto: Privat

I desember i fjor overtok Arbeiderpartiet anført av Vibeke Larsen styringen på Sametinget. Dette førte til at Aps valgte presidentkandidat Helga Pedersen trakk seg . Et nytt nominasjonsmøte valgte Ronny Wilhelmsen til ny kandidat, og like etter meldte Vibeke Larsen seg ut av Ap, men fortsatte som president.

– Vi startet på hælene før valgkampen. Istedenfor å ha et kick-off måtte vi ha nominasjonen på nytt. Dette tok bort litt av entusiasmen hos alle der ute. En god valgkamp i Aps regi er en valgkamp der veldig mange deltar, og da er vi avhengige av at alle vår medlemmer mobiliseres, sier lederen i Aps samepolitiske forum.

Disse hendelsene brukes nå av same-Ap til å forklare hvorfor valgresultatet ble slik det ble.

– Redd og nervøs

– Den starten Ronny Wilhelmsen fikk med at han egentlig ikke var den opprinnelige presidentkandidaten og måtte ta dette på strak arm ved å gå inn i en valgkamp. Det skjedde flere måneder etter den opprinnelige planen. Han ikke det ideelle utgangspunktet, sier Inga-Lill Sundset.

Gjennom evalueringen har Ap kommet fram til at mange ting kunne vært gjort bedre.

– Når man er redd for å gjøre feil så er det ofte da man blir nervøs og kanskje gjør de feilene man ellers ikke ville ha gjort hvis man var helt trygg, sier Sundset.

– Mener du at Ronny Wilhelmsen framsto som redd og nervøs?

– Nei, han fremsto ikke som redd og nervøs, men han kunne ha frontet litt tydeligere av og til i valgkampen. Vi har jo et program som definerer hvor vi står, og i forhold til dette kunne han ha vært litt tydeligere, svarer hun.

– Nesten som en seier

Samtidig understreker Sundset at Wilhelmsen gjorde en kjempejobb.

– Ikke minst har han tatt dette med språk på alvor. Han har ambisjoner om å bli funksjonelt to-språklig i løpet av perioden, sier hun.

Inga-Lill Sundset viser også til at det blir stadig sterkere sammenheng mellom stortings- og sametingsvalget fra valg til valg.

– I 2009 fikk vi 14 mandater, og samtidig gjorde vi et godt stortingsvalg, sier hun.

– At vi har klart å holde nesten like mange mandater på Sametinget er nesten seier i seg selv. Det betyr at våre folk har jobbet knallhardt ikke minst i innspurten og på den måten beholdt ni av ti mandater som er veldig bra. Vi er på et trofast grunnfjell av velgere, sier lederen for Ap-samene.