NRK Meny
Normal

Arbeiderpartiet delt i språkspørsmålet

Talen fra velgerne var klar, syv av ti mente at sametingspresidenten bør kunne samisk. Det samme spørsmålet ser ut til å dele Arbeiderpartiet.

Egil Olli

Den nåværende sametingspresidenten Egil Olli behersker både samisk og norsk. Tidligere har han uttalt at den sametingspresidentkanditaten som ikke kan samisk, får pinadø lære seg det.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Spørsmålet om hvorvidt sametingspresidenten bør kunne samisk har lenge vært et hett tema.

Tidligere har den nåværende sametingspresidenten Egil Olli blant annet uttalt at det ville bli vanskelig å utføre jobben som sametingspresident uten å kunne samisk.

LES OGSÅ: Må sametingspresidenten kunne samisk?

LES OGSÅ: Ja til samisktalende president

LES OGSÅ: Urealistisk å stille språkkrav

I meningsmålingen som Perduco Opinion tidligere i vår gjorde for NRK Sápmi i forbindelse med Sametingsvalget 2013, kom det klart fram at velgerne er enige med Olli, nemlig at en Samisktalende president er en nødvendighet.

(Artikkelen fortsetter under)

Bør sametingspresidenten kunne samisk

Bør kunne samisk?

Totalt

Mann

Kvinne

- 30

30-39

40-49

50-59

+ 60

Ja

66,9

63,9

69,5

70,5

71,8

61,4

62,4

70,8

Nei

24,6

26,7

22,8

24,2

21,8

29,9

26,2

20,5

Vet ikke/ingen mening

8,5

9,4

7,7

5,3

6,4

8,7

11,4

8,7

Enig med velgerne og sametingspresident Olli er også tre av syv topper i arbeiderpartiets samepolitiske valgkretser.

Magnhild Mathisen (Ap).

Leder i Østre Valgkrets deler samme syn som nåværende Sametingspresident, Egil Olli, nemlig at den fremtidige Sametingspresidenten bør beherske det samiske språket.

Foto: Sametinget

– Sametingspresidenten er jo det øverste folkevalgte organet som er vårt ansikt utad, så jeg synes det er viktig at sametingspresidenten kan samisk, sier leder i Østre valgkrets Magnhild Mathisen.

Også leder i Ávjovárri valgkrets, Marit Kirsten Anti Gaup, og Sør-Norges valgkrets, Eli Eriksen Sveen, er enige med Mathisen, Sametingspresident Egil Olli og flertallet av velgerne i at den fremtidige presidenten bør kunne samisk.

Norsk en nødvendighet

I alt er det syv valgkretser til Sametingsvalget. Valget foregår samtidig med Stortingsvalget, nemlig hvert fjerde år. Neste valg vil finne sted i 2013.

Én av de som ikke deler Mathisens, og Ollis syn i språkspørsmålet er leder i Sørsamisk valgkrets John Kappfjell.

– Sametinget er det som skal tale det samiske folk sin sak foran det norske Storting, og da er det en nødvendighet at vedkommende kan norsk. Å beherske samisk er ingen bakdel, men jeg ser ikke på det som en nødvendighet.

(Artikkelen fortsetter under)

Med seg har Kappfjell leder i Gáisi valgkrets, Kåre Eriksen, og fungerende leder i Vesthavets valgkrets Elin Larsen.

Per Klemetsen Hætta

NRK Sápmi kommentor Per Klemetsen Hætta.

Foto: Privat

Kommentator i NRK Sápmi, Per Klemtsen Hætta, er ikke overrasket over at lederne ikke setter språkkrav til en eventuell presidentkandidat.

–Et slikt krav ville jo minske antall kvalifiserte kanditater kraftig, derfor er de nok litt forsiktige med å stille et språkkrav, sier Hætta.

Det er kun en valgkretsleder som er usikker i språkspørsmålet.

–Det er et vanskelig spørsmål. Sametingspresidenten kan være både samisktalende, norsktalende eller beherske begge språk, sier leder i Nordre Valgkrets, Per Edvin Varsi.