Antallet fiskekort for tilreisende fiskere begrenses kraftig

Etter fire år med forhandlinger har norske og finske myndigheter blitt enige om nye fiskeregler for Tanavassdraget i Finnmark. Legger opp til en redusering på 30 prosent.

Geavgŋás luossabivdit

Illustrasjonsbilde av Laksefiskere i Tanaelva. Menneskene på dette bildet har ingen direkte tilknytning til denne saken.

Foto: Piera Balto / NRK

Klima- og miljødepartementet har i går sendt forslag til ny avtale om fisket i Tanavassdraget på høring (ekstern lenke). Forslaget blir også sendt på tilsvarende høring i Finland.

Vidar Helgesen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Foto: Trond Stenersen / NRK

– Avtalen betyr at vi nå kan få på plass et mer bærekraftig fiske av de viktige og sårbare laksebestandene i Tanavassdraget. Forslaget vil også gi oss bedre kontroll med det omfattende turistfisket, som har vært til økende hinder for lokalbefolkningens tradisjonelle fiske, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til regjeringen.no (ekstern lenke).

Høringsfristen er satt til 12.08.2016.

Legge til rette for forsvarlig fiske

Hovedformålet med den nye avtalen er todelt: Å legge til rette for forsvarlig fiske for å gjenoppbygge laksebestandene. Dette kan bare oppnås ved å redusere fiskepresset, og i forslaget til nye fiskeregler legges det opp til å redusere dette med om lag 30 %.

Det andre formålet er å få bedre kontroll med turistfisket i vassdraget, slik at dette ikke er til hinder for lokalbefolkningens tradisjonelle fiske.

For å oppnå dette er antallet fiskekort som kan selges til tilreisende fiskere, som i dag er ubegrenset, foreslått satt til maksimalt 22.000 døgnkort som fordeles likt mellom Norge og Finland. Avtalen skal etter planen tre i kraft før fiskesesongen 2017.

Tana er verdens største vassdrag med atlantisk villaks og fangstene har historisk ligget på 250 tonn i året. Men de senere årene har laksebestandene i hoved- og sideelvene blitt kraftig redusert og fangstene ligget på godt under 100 tonn tilsammen på norsk og finsk side.

Norge og Finland har hatt avtaler om fisket i Tana helt siden 1873. De fire siste årene har det pågått forhandlinger om en ny avtale for å redusere uttaket av laks.

Den nåværende avtalen er fra 1990.

Svak utvikling i laksebestanden

Utviklingen for laksebestandene i Tanavassdraget har over tid vært betydelig svakere enn i andre laksevassdrag i regionen.

Dette skyldes i all hovedsak et for omfattende fiske.

På denne bakgrunn tok Norge initiativ til forhandlinger med Finland om en ny avtale i slutten av 2010.

Den norske forhandlingsdelegasjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon våren 2012, med representanter fra Klima- og miljødepartementet (ledelse), Utenriksdepartementet, Miljødirektoratet, Sametinget og Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Etter felles forberedelser ble forhandlingene igangsatt sommeren 2012.