– Arbeidsmiljøet oppleves som vanskelig

Samisk høgskole i Kautokeino har avholdt ekstraordinært styremøte på grunn av uklarheter med Kola-prosjektet.

Ved Samisk høgskole i Kautokeino i Nord- Norge har både arbeidsmiljøet - og skolen omdømme blitt dårligere
grunnet pengerotet i Kola- prosjektet.
Det vil ta minst fire måneder før granskningen av det mislykkede prosjektet er ferdig.
/
Sámi allaskuvllas, Guovdageainnus, Davvi-Norggas lea sihke bargobiras ja beaggin hedjonan Guoladatprošeavtta ruhtamoivvi geažil. Muhto ádjana unnimusat njeallje mánu ovdal go guorahallan dán eahpelihkostuvvan prošeavtta birra gárvána.

– Styret har vedtatt å sette i gang en ekstern granskning av prosjektet for å klargjøre hvem som har gjort hva, og hvorfor det har oppstått uklarheter i forbindelse med bevilgningene til Kola-prosjektet, sier styremedlem Tove Bull.

Samisk Høgskole ønsket å etablere et samisk kompetansesenter på Kolahalvøya i Russland, og arbeidet med forprosjektet startet i 2009.

Så langt har ikke senteret blitt realisert og skolen kan ikke dokumentere hva omlag 360.000 kroner i offentlige bevilgninger er brukt til.

Utenriksdepartementet har gjennomført spesialrevisjon av prosjektet, og resultatet ble at høgskolen måtte tilbakebetale det nevnte pengebeløpet til UD.

– Uro og usikkerhet

Tove Bull

Styremedlem Tove Bull bekrefter at styret har bedt om at det startes uavhengig ekstern granskning av høgskolens Kola-prosjekt.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Prosjektet har påvirket høgskolens virksomhet, forteller styremedlem Tove Bull.

– Arbeidsmiljøet for de ansatte oppleves som vanskelig. Det har skapt frustrasjon og fortvilelse, uro og usikkerhet, sier Bull.

Styret mener at denne saken har påvirket høgskolen negativt.

Både Utenriks- og Kunnskaps- departementet har kritisert prosjektet, og rotet i forbindelse med dette prosjektet i Russland har også fått mye mediaoppmerksomhet.

Det er laget to rapporter om høgskolens Kola-prosjekt, som begge er unntatt offentlighet, noe som også gjør at skolens ansatte ikke har tilgang til all informasjonen i denne saken, påpeker Bull.

Rapportene som hun viser til er KMPG-spesialrevisjon, som er bestilt av UD, og en rapport fra Kluge Advokatfirma.

Flere måneders granskning

Også fagforeningsmedlemmer i NTL ved høgskolen har sett hvordan arbeidsmiljøet har blitt verre de siste ukene.

Det vil ta 4 - 6 måneder før den eksterne granskningen er ferdig.

– I dag vet vi ingenting, vi må se det an, dette arbeidet tar noen måneder, men vi får håpe at når resultatet av granskingen kommer, så kan saken roes ned og at man kan legge det bak seg, sier Inga Biret Sara Sara i NTL.