Anne-Lise Pedersen

Anne-Lise Pedersen er 11. kandidat på NSRs og Samefolkets partis fellesliste i valgkrets 1.

Hun er født 23.4.1949. Bosatt i Vadsø.

I Vadsø var 264 personer registrert i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 2.140 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Anne-Lise Pedersen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

237 413

0

68 951

2007

267 735

10 792

76 693