- Glad for utspill

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen er glad for utspillet som kommer om det samiske i Harstad.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen er glad for at de i Harstad nå diskuterer det samiske.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I går kom det frem at en av Nord-Norges største byer kan få et offisielt samisk navn, dersom Venstre får viljen sin.

– Det vil være naturlig at Harstad har samisk navn. Det er samisk bosetting både nå og fra gammelt av i Harstad og det samiske navnet er i bruk, sa ordførerkandidat for Venstre i Harstad, Maria Serafia Fjellstad.

Disse utspillene gleder sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

– Det vil være et stort skritt i retning av mer synliggjøring av det samiske i regionen om Harstad vedtar samisk navn på byen og synliggjør navnet på skilt, mener Thomassen.

– Har håp

Sametingsråden har et håp om et positivt utfall i denne saken fra Harstad.

– Jeg tør både håpe og har stor tro på at ordfører Marianne Bremnes har politisk kraft og vilje til å stille seg i førersetet og være toneangivende i saken, sier Ann-Mari Thomassen.

Thomassen er også klar over at vil komme negative kommentarer til forslaget fordi det er et forslag om et positivt samisk tiltak og legger til at dette er historisk betinget som resultat av tidligere tiders offisielle fornorskningspolitikk.

– Mitt råd er å løfte blikket og aktivt gjøre hanldinger som fremmer likeverd og synliggjør rikdommen i kommunens og regionens flerkulturelle historie og samtid, avslutter sametingsråden.