Ann Jorid Henriksen

Ann Jorid Henriksen er Aps 8. kandidat i valgkrets 1.

Ann Jorid Henriksen Árdna TV-studios
Foto: NRK

Hun er født 17.12.1951. Bosatt i Nesseby. Hun er ansatt som virksomhetsleder i kommuneadministrasjonen.

I kommunen var 350 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 2.140 i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Anne Jorid Henriksen (1951)

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

459.325

184.346

153.415

2007

491.070

207.738

166.714

Roller

Henriksen sto i oppført som styremedlem i selskapet Teaterfabrikkken 70n 30ø AS. Selskapets driftsinntekter var 2.238.000 kr i 2007. Driftsresultatet var 24.000 kr. Styreleder i selskapet var Ellen Zahl Jonassen.

Ann Jorid Henriksen sto oppført som varamedlem til styret i Nordnorsk Filmsenter AS .

Henriksen var ordfører i Unjárga/Nesseby kommune i en periode (2003-2007).

Hun har utgitt LP-plater. Vært skuespiller i Beaivváš Sámi Teater.