Savner at samiske medier driver kritisk journalistikk

Aftenposten-spaltist Anki Gerhardsen mener at sakene i de samiske mediene er preget av feiringer eller offerfortellinger. Dette er NRK Sápmis redaktør sterkt uenig i.

Anki Gerhardsen

SPALTIST: Sammen med Jan Arild Snoen er Anki Gerhardsen (bildet) faste spaltister i «Medierevisjonen». Dette er en fast spalte for mediekritikk i Aftenposten.

Foto: Vilde Bratland Erikstad/NRK

– Offerfortellingene er viktig, men jeg savner et større mangfold som synliggjør uenigheter og konflikter blant samer i dag, sier Gerhardsen til NRK.

I debattinnlegget i Aftenposten (ekstern lenke) rettes det blant annet en kritisk finger til de samiske mediene.

Gerhardsen peker blant annet på historien til Jovsset Ánte Sara. I NRK-artikkelen «Med vidda som slagmark» kommer det frem at Sara har begrenset støtte blant andre reindriftsutøvere.

Dette kommer frem først nå, på tross av at de samiske mediene har fulgt saken gjennom flere år.

Uenig

På motsatt side av kritikken står Pål Hivand som er redaktør i NRK Sápmi.

Han mener Gerhardsens kritikk er god – og at det er bra at det etterlyses mer kritisk journalistikk, men at det likevel er like mye rom for debatt i Sápmi som i det norske samfunnet.

– Vi (samene journ.anm.) er uenig om mangt og mye. Det har kommet godt frem i journalistikken vi har drevet med de siste årene, sier Hivand.

Pål Hivand

FULLFØRT SAMFUNNSOPPDRAG?: – Mediene skal legge til rette for journalistikk som får frem debatten, sier Pål Hivand (bildet). Dette samfunnsoppdraget mener Hivand NRK Sápmi gjennomfører.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK Sápmi

Redaktøren mener blant annet joik er et godt eksempel.

Etter joikeserien «Muitte Mu – Husk Meg» ble det stor debatt i det samiske samfunnet om hvem som skal få joike og hvorvidt det er bra at den tradisjonelle folkemusikken industrialiseres.

– Jeg opplever at det bedrives mye god kritisk journalistikk i Sápmi, men at flere av sakene ikke alltid får det fortjente publikummet. Derfor er det viktig at også nasjonale medier bidrar og setter søkelys på disse sakene, mener Hivand.

– Kanskje det ikke er skapt rom for debatt?

Gerhardsen mener også at flere samiske saker skulle vært løftet frem på et nasjonalt nivå, blant annet gjennom NRKs riksflater.

Men viljen til å belyse konfliktene i det samiske nivået mener hun likevel er for svakt.

– Hvis man skal komme vekk fra stereotypiene, burde samiske medier legge vekt på å synliggjøre meninger og tolkninger i det samiske samfunnet.

– Kanskje det ikke er skapt et rom for debatt som gjør at man kan synliggjøre flere holdninger og måter å være same på, sier Gerhardsen.

Hivand mener at Gerhardsen i debattinnlegget sitt gir uttrykk for at det hun ønsker seg er at samiske samfunnsspørsmål skal bli behandlet åpent, fordomsfritt og gjennom en nyansert debatt.

– Gerhardsen er opptatt av debatten og konfliktlinjene. Det er hennes rolle som spaltist, nemlig det å stikke finger i såret der det er sår, sier Hivand.