Hopp til innhold

Sametinget mener Andrei (51) har rett til asyl i Norge fordi han er same

Utlendingsdirektoratet (UDI) har avslått å behandle den russiske sameaktivisten Andrei Danilovs søknad om politisk asyl i Norge.

Andrei Danilov

RETT TIL ASYL I NORGE? Andrei Danilov har ventet på svar på sin asylsøknad over en måned. Nylig kom avslaget fra UDI.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg er skuffet over avslaget. Jeg har nemlig ikke emigrert fra Russland. Jeg har nettopp flyttet til en annen Sápmi-region, forklarer Danilov til NRK.

Danilov er den første russiske samen som søker politisk asyl i Norge. Det gjør han fordi han ikke føler seg trygg i Russland.

UDI har avslått å behandle Danilov sin søknad om opphold, fordi han har visum i Sveits.

Kommunikasjonsrådgiver Tom Christer Ruud i UDI opplyser at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker.

Avslaget er imidlertid i tråd med Dublin-avtalen mellom de fleste europeiske land, blant annet Norge.

Her er hovedregelen at en asylsøknad kan nektes realitetsbehandlet i et land dersom asylsøkeren kan kreves mottatt av et annet land i Dublin-samarbeidet.

Et tilleggskriterium

Danilov har bedt Sametinget om bistand.

Sametinget viser til at utlendingsloven åpner for at Norge likevel kan behandle søknader om opphold.

Det kan gjøres dersom søker har tilknytning til riket eller dersom det foreligger særlige grunner.

Silje Karine Muotka

STØTTER DANILOV: Sametingspresident Silje Karine Muotka.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

– Samene er ett folk og urfolk i fire stater. Vårt tradisjonelle bosettingsområde er i Russland, Norge, Finland og Sverige, argumenterer sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Muotka understreker at også etter at statsgrensene ble etablert, har samene levd som ett folk med samme kultur og tilhørighet til de samiske områdene.

– Bare i Sápmi vil jeg føle meg hjemme og ikke føle meg adskilt fra mitt samiske folk, legger Danilov til.

– Må få opphold

Andrei Danilov er fra Olenegorsk på Kolahalvøya. De siste årene har han jobbet som direktør i Stiftelsen Samisk kulturarv og utvikling i hjembyen.

Han har fremmet samenes og andre urfolks menneskerettigheter gjennom flere år.

Gjennom det engasjementet har han sett det nødvendig å forlate Russland av hensyn til egen sikkerhet.

Andrei Danilov, Andrej Danilov

MOT FORURENSENDE GRUVEDRIFT: I fjor var Andrei Danilov med i en kampanje mot gruvegiganten Nornickel. Her ble Tesla-gründer Elon Musk anmodet om ikke å kjøpe nikkel fra det russiske selskapet.

Foto: Privat

Sametinget mener at samer som må forlate de samiske områdene i en stat, bør få opphold i en av de andre statene som er del av det tradisjonelle samiske bosettingsområdet.

– Samer har, uavhengig av statsborgerskap, en tilknytning til hele det samiske bosettingsområdet, mener Muotka.

Hun påpeker at Danilov derfor har kulturell, språklig og samfunnsmessig tilhørighet til de samiske områdene i Norge. Det utgjør en særlig grunn som tilsier at han bør få vurdert opphold i Norge.

– Jeg anmoder derfor UDI om å vurdere Danilov sin søknad om opphold i Norge, sier Muotka.

Korte nyheter

 • SAS-raarahtallen jåerhkieminie

  SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK
 • Skogbrann i Kautokeino

  Det meldes om skogbrann to steder i Kautokeino kommune. Den første langs RV92, mellom Gievdneguikoa og Lapholuoppal. Den andre ved Havgajavri i nærheten av grensa til Øvre Anarjohka nasjonalpark. Helikopter er på vei. Det opplyser 110 Finnmark på Twitter.

 • 16 døde rein i Kvænangen

  Flom i vassdrag i Kvænangen har ført til at 16 rein har mistet livet. Reindriftssame Anders A. Sara er redd for at flere liv skal gå tapt.

  – Vi fikk ikke søkt gjennom hele området hvor det kan være døde dyr, så vi har ingen garanti for at det ikke er flere, sier han til Nordlys.

  Kvænangen Kraftverk AS gjør tiltak for å begrense den høye vannføringen, som skyldes stor snøsmelting.