Anders Eira

Anders Nilsen Eira er 5. kandidat på lista til Sjaddo i valgkrets 5.

Han er født 7. august 1940. Bosatt i Engan i Sørfold kommune.

I kommunen var seks personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.226 personer i manntallet.

I Sørfold kommune blir det kun forhåndsstemming ettersom det var færre enn 30 personer i manntallet i 2005.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Anders Eira

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

261 778

0

80 022

2007

196 063

0

53 055

Roller

Oppført som innehaver av enkeltmannsforetak.

Oppført som styreleder i Skotstind/ Vinkfjell Reinbeitedistrikt.