Andejakt for siste gang?

Årets andejakt kan bli den siste av rekken, som er et prøveordning i Kautokeino Kommune.

Ender
Foto: Glenn Thomas Nilsen

Direktoratet for naturforvaltning(DN) har forlenget prøveordning med kvoteregulert vårjakt på ender i Kautokeino kommune.

Dermed blir det mulighet for å søke på den tradisjonelle andejakten i Norges største kommune.

Vårjakt på ender

Den som søker å delta på andejakten må forevise kvittering for betalt Jegeravgiftskort for 2010.

Jakttidsrammen ifølge forskriften er mellom 25. Mai og 10. Juni og jakttiden er bestemt til 10 døgn innenfor denne perioden. Jaktstarten fastsettes onsdag 19. mai.

Trekning vil bli foretatt torsdag 20. mai. Jaktkortene vil bli skrevet ut fra og med fredag den 21. mai.

Søknadsfrist er onsdag 19. mai kl 15:30.

For mer informasjon:

Ta kontakt med Servicetorget eller Enhet for tekniske tjenester i Kautokeino kommune. Opplysninger om jakta kan fås på telefon 78487100 eller 78487173