Normal

- Andekvota må økes i Kautokeino

NSR mener at Sametingsrådet må snarlig forhandle med miljøvernmyndigheter om økte kvoter på ender under vårjakta i Kautokeino.

Andejakt

- Øk kvoten på ender under vårjakta i Kautokeino, sier NSRs sametingsrepresentant Inger Elin Utsi.

Foto: Privat

Sametingsrepresentant i Norske Samers Riksforbund, Inger Elin Utsi mener at Sametingsrådet må få en bedre løsning for andejakta i Kautokeino.

Inger Elin Utsi

NSR sametingsrepresentant, Inger Elin Utsi ønsker at Sametingsrådet må forhandle videre for å få en bedre ordning for vårjakta på ender i Kautokeino.

Foto: Anita Føleide / NRk

– Det er viktig å øke kvota på antall ender, det blir ikke mye middag på hver jeger når de fleste jegere må klare seg med en and. Videre må det også være mulig å jakte på de samme endene som det er lov å skyte på høsten, mener Utsi.

Viktig sak for Sametinget

Thomas Åhren i Sametingsrådet mener at dette er en naturlig sak å jobbe med for Sametinget, da vårjakta på ender er en gammel samisk tradisjon.

Thomas Åhren

- Vårjakt på ender i Kautokeino er en gammel samisk tradisjon, denne saken må vi jobbe videre med, sier sametingsråd Thomas Åhren.

Foto: Pressebilde: Norske Samers Riksforbund

– Vårjakta er en viktig kulturbærer i Kautokeino, og vi må forhandle videre med Miljøverndirektoratet med å øke kvota. Det må også bli slik at det under vårjakte er lov å felle samme arter som under høstjakta, sier Åhren.

Lite ender i forhold til høstjakta

Sametinget hadde forhandlingsmøte med Miljørverndirektoratet i fjor, men de fikk ikke gjennomslag for det de hadde foreslått, blant annet å beholde kvota på 300 ender. Direktoratet bestemte en kvote på 150 ender. Høstjakta på ender er det ikke kvoteregulert, det vil si at jegere kan skyte fritt.

I hele Norge ble det i fjor felt 12.830 stokkender. I Finnmark ble det felt 550 ender. Under høstjakta er det lov å felle åtte arter, mens det under vårjakta er lov å felle tre arter. Sametinget mener at man bør få lov å felle samme arter også under vårjakta i Kautokeino

Lite mat til hver jeger

Det blir lite mat for jegere som deltar under vårjakta i Kautokeino, da de 108 jegere som har fått lov å delta på jakta skal dele på 150 ender som er kvota. 66 jegere får felle en and hver, mens 42 jegere får skyte to ender.