De feirer samene seks hundre mil fra Norge

MINNEAPOLIS (NRK): "Lihku beaivái! Gratulerer med dagen!" Det går konkurranse i hvem som klarer å rope høyest og med best, samisk uttale.

John Xavier Minneapolis

John Xavier i Minneapolis blir pyntet på samisk vis av NRKs reporter Berit Solveig Gaup. Fotograf: Vanja Ulfsnes

I en skandinavisk butikk kalt Ingebretsens, på hjørnet av East Lake Street i Minneapolis, feirer en håndfull amerikanere den samiske nasjonaldagen.

Det er "kvelden før kvelden".

Nå har de samlet seg rundt det samiske flagget, til ære for fotografen, og roper ut samiske ord som de krysser fingrene for at uttales riktig.

– Hvordan sier du lihku, skal det være stum h?

– Dette var et godt forslag, men nå gjør vi vel skam på samene hjemme i Norge!

Se video av John Edward Xavier som blir pyntet på samisk vis under duodji-kvelden av NRKs reporter Berit Solveig Gaup i hovedbildet.

Evelyn og Anessa

Evelyn Ashford og Anessa Andersland møtes ofte for å drive duodji-arbeid sammen.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Interaktivt samfunn

De som er samlet for duodji-arbeid denne torsdagskvelden, er kun noen få av flere tusen personer i USA med samisk avstamming. I Minneapolis er de mange. Facebook-siden som er opprettet med det formål å forene amerikanske samer, har over 900 medlemmer. Ikke alle er like aktive, men de har allikevel en ting til felles: de har interesse for det samiske, og har høyst sannsynlig også selv forfedre som var samiske.

Jubel

Amerikanske samer i Minneapolis jubler for 6. februar-feiring. De feirer neste uke, onsdag 11. februar.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Søken etter det samiske

Anessa Andersland er en av initiativtakerne bak handicraft-kveldene. Selv er hun sørsamisk, og med en norsk ektemann skulle det mye til at ikke også hun begynte å nøste opp mer i sin egen bakgrunn.

– Jeg var på besøk i Norge for over 20 år siden. Det var etter den reisen at jeg ønsket å finne ut mer om min slekt. Det tok ikke lang tid før det gikk opp for meg at jeg er samisk. Det var spesielt for meg å finne ut, forteller hun.

Evelyn Ashford nikker bekreftende til Anessa, der de sitter og fikler med hvert sitt håndtverk. Hun fikk vite om den samiske delen av slekten sin helt på egenhånd, etter hun selv startet research. Ingen andre av henne slektninger fant interesse av å grave seg ned i familiehistorikken.

– Jeg er glad jeg valgte å gjøre det. Det er en stor lettelse for meg å vite at jeg er samisk. Jeg har hele tiden følt at noe manglet. Nå har jeg det fint.

Edmund

Edmund Kopietz bruker torsdagskveldene på å lage og spikke små trefigurer som han har lært av sin samiske bestefar.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Markering

For mange av de NRK prater med på duodji-kvelden, er nettopp det gjennomgående: de har hatt en følelse av at de kanskje ikke kun er nordmenn, men også samiske. Det har fått de til å oppsøke andre samer i Minneapolis, og plutselig ble et lite, samisk miljø dannet i den amerikanske storbyen.

For dem er det nå blitt viktig å markere det samiske på sin egen måte, det være seg samisk-inspirerte klær, håndverk og merkedager.

Så hvordan feirer amerikanske samer nasjonaldagen?

Anessa og hennes familie skal feire hjemme med skandinavisk mat.

Duodji

Denne gjengen samles hver torsdag for duodji.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Også er jeg nødt til å fortelle barna mine hva jeg har lært på duodji i dag, ler hun.

For Evelyn sin del blir det ingen feiring på den store dagen, men hun skal i likhet med Anessa delta på den samiske gruppens arrangement neste onsdag: "International sami day". Det ser hun frem til. Da samles flere titalls skandinaviske samer til grilling, lavvo og videofremvisning, noe Anessa og Evelyn håper vil hause opp det samiske ryktet i byen enda mer.

– Vi skulle virkelig hatt en parade her, den 6. februar, slik nordmenn flest har 17.mai i mange amerikanske byer hvert år. Det samiske fortjener all oppmerksomheten det kan få, spesielt på en slik dag som dette, avslutter Evelyn.

Hør saken (på samisk):


NRK sender fra kl. 19:50 i kveld en live tv-sending fra Tana, i anledning 6. februar. Der kan du se mer video fra duodji-kvelden i Minneapolis, og selv vurdere om de uttalte lihku baivái på rett måte.

Korte nyheter

 • – Grenser til et ulovlig møte

  – Representanten har krav på å bli forstått i et kommunestyre. Det betyr at meningen til vedkommende representant skal komme frem i et kommunestyre, slik at alle kan ta del i det. Og vi har en utfordring. Dette grenser til et ulovlig møte, fordi samisk og norsk er likestilte språk, uttalte Filip Mikkelsen (H) i kommunestyremøtet i Hamarøy kommune på onsdag.

  Årsaken til denne uttalelsen var at representanten Heidi Andersen (Sp) holdte et innlegg på samisk uten at dette innlegget ble tolket. Andersen kom med kommentar under behandling av budsjettet.

  – Det som forunderer meg er at dette blir imøtegått i stillhet. Jeg mener at ordføreren kunne ha beklaget seg, kommenterte representant i kommunestyret Miriam Paulsen (V).

  –Det ville ikke ha vært riktig av ordfører å be representanten selv å tolke seg selv når hun velger å ikke gjør det, svarte ordfører Britt Kristoffersen (Sp).

  Samuel Gælok informerer i et Facebookinlegg om at han har sendt en klage til Statsforvalteren i Nordland om brudd på Samelovens paragraf 3-11. Gælok mener kommunen bryter Samelovens språkregel, da inlegget ikke ble tolket til norsk. – Ordføreren verken beklaget, eller kommenterte hendelsen fra talerstol, skriver Gælok i klagen.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21
 • Dá heŋgejit bohccooivviid museai

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid. – Máret Anne Saras lea nanu jietna dáiddabirrasis, sihke nationála dásis, muhto maiddái internationála dásis, lohka kurator Randi Godø. Geahča olles video dás.

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid.  
 • Vil ikke ta ansvar ved evt nedleggelse

  – Kommunedirektøren har gjennomgått notatet fra stiftelsen Árran som er eier av selskapet Vuonak Mánájåroj AS, og har med bakgrunn i dette funnet at saken i det hele dreier seg om en feilslått investering som ikke kan forsvares verken på kort eller lengre sikt. Det skriver kommunedirektør i Hamarøy kommune, Odd Børge Pedersen, i en saksutredning vedrørende kommunens involvering i drift av den samiske barnehagen. Vuonak mánájåroj AS åpnet i nytt bygg i 2020, og tilbyr 36 plasser. Per nå er det 12 barn der. Etter vel ett års drift har Árran, som eier Vuonak mánájåroj, henvendt seg til kommunen for hjelp til å komme seg ut av den økonomiske situasjonen. Kommunedirektøren har utredet kommunens muligheter, men utelukker å overta bygningsmasse, aksjeposter eller videreføring av et AS. – Ved en eventuell nedleggelse vil kommunen måtte styrke det kommunale barnehagetilbudet til de rammede barna. Og her er det snakk om to muligheter: Sette barna i den kommunale barnehagen, eller å ta i bruk legeboligen på Drag som barnehage, heter det i saksutredningen.

  Vuonak mánájåroj
  Foto: Sander Andersen / NRK