Se video: – Grusomt å ikke melde fra om påkjørte rein

Mange melder ikke ifra om at de har kjørt på rein, dermed blir de liggende langs veikanten og pines til døde.

Tre rein påkjørt ved Áidejávri, sør i Kautokeino kommune mot Finskegrensa. De ligger og pines i veikanten.

Tre av reineierens reinsdyr ble påkjørt mandags morgen. NRK advarer om at det kan være sterke inntrykk.

– Det er grusomt å se sine egne dyr lide slik, forteller den fortvilede reineieren Nils Aslak Eira.

Han opplever hvert år å finne reinsdyr som ligger ved veien som følge av påkjørelser som ikke er innmeldt. Som oftest er de fortsatt i live og lider en langsom død.

Viser via video hvor ille det er

Kl 0630 mandag morgen opplevde Eira det igjen. To av hans egne, og en av onkelen sine rein lå halvdøde i veikanten. Denne gangen valgte han å filme reinsdyrene før han avlivet dem.

– Hvorfor filmet du reinsdyrene før du avlivet dem?

– Jeg valgte å filme dem for å vise hvor ille det er. Det burde være med å gjøre at folk velger å melde i fra dersom de har kjørt ned rein.

Eira tror grunnen til at det er så mange som ikke melder inn reinpåkjørsler kan komme av at de frykter at de blir nødt til å betale for reinen selv.

– Men slik er det ikke. Forsikringsselskapene dekker jo det. I tillegg er det både straffbart, og regelrett dyreplageri å ikke melde det inn.

Erstatning for påkjørt rein


Trafikkforsikringsforeningen yter erstatning for trafikkskader påført rein der føreren ikke er kjent. Men eieren får ikke full erstatning for påkjørte dyr som ikke er meldt inn.

Registrerte skader på rein forvoldt av ukjent kjøretøy

Registrerte skader på rein forvoldt av ukjent kjøretøy 

År

2009

2010

2011

2012

Antall

320

452

357

255

Sum erstatning i NOK

1 138 687

1 589 786

1 170 190

597 825

Trafikkforsikringsforeningens oversikt over registrerte skader på rein forvoldt av ukjent kjøretøy de siste fire årene. Kilde: Trafikkforsikringsforeningen

– Ingenting å tape på å melde inn

Per Valved

Leder i reinpolitiet Per Valved.

Foto: Politiet

Ifølge Per Valved, leder i reinpolitiet, så har man ingenting å tape på å melde inn reinpåkjørsel.

– Nei de taper ingenting på å melde det inn. Snarere tvert i mot, forteller politimannen.

Valved sier at det er forskjell på forsikringsselskapene, men at vanligvis taper man ikke noen bonus på å melde ifra.

– Skaden på eget kjøretøy ville du ha fått uansett. Og den må du antakelig utbedre uansett, mener Valved.

Reinpolitilederen forteller at det er flere som melder inn påkjørsler enn før.

– Det er gledelig, men vi har fortsatt altfor høyt tall på påkjørte dyr der vi ikke vet hvem som har forvoldt skaden.

Han vil oppfordre alle bilførere til å melde fra dersom de kjører på reinsdyr. Politiet har hatt endel reaksjoner de siste årene på personer som har stukket av fra reinpåkjørsler. Boten for å ikke melde ifra kan komme på 10.000 kroner.

Anslår 1.000 påkjørsler i året

Reinpolitiet har ikke helt sikre tall for hvor mange rein som påkjøres hvert år i Finnmark. Men for to år siden gjorde politiet en undersøkelse, da fant de at det ble meldt inn 500 reinpåkjørsler, der bilfører eller reineier meldte fra til politiet.

– Vi vet at det er store mørketall. En påkjørt rein blir ikke alltid funnet, siden den kan fære til skogs, og enten sulte ihjel eller bli spist av rovdyr, sier Valved.

Politiet anslår derfor at det tilsammen påkjøres tusen rein hvert år i Finnmark. Mer enn halvparten rapporteres ikke.

Oppfordrer til flere fartskontroller

Live Kleveland, informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen

Live Kleveland, informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen.

Foto: Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen ser på det som svært alvorlig å kjøre fra åstedet etter å ha kjørt på levende dyr.

– Det er helt fryktelig å la et dyr ligge igjen å lide, er reaksjonen til informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Kleveland sier hun kjenner godt til veien mellom Kautokeino og Finland.

– I området hvor dette skjedde er veiene gode og oversiktlige. Her er det en sjåfør som ikke har tatt forholdene i betraktning, mener hun.

Hun legger til at alle vet at det er reinsdyr i Finnmark, og dermed noe alle sjåfører burde ta hensyn til. Live Kleveland kommer med en oppfordring til politiet.

– Jeg vil oppfordre politiet til å avholde flere fartskontroller i områder man vet det er levende dyr.

Dekkes av ansvarsforsikring

Informasjonsdirektør Jack Frostad i If bekrefter, via epost overfor NRK, det reinpoliti leder Per Valved påstand om at man vanligvis ikke taper bonus på forsikringen.

– Ved påkjørsel av tamrein, får reineieren tapet sitt dekket gjennom bileierens ansvarsforsikring. Er det store skader på bilen, kan bileieren vurdere å benytte seg av kasko, sier Frostad.

Kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal, forteller at det varierer noe mellom selskapene om det beregnes vanlig egenandel eller ikke. Finans Norge (FNO) er en hovedorganisasjon som i praksis representerer hele finansnæringen i Norge, deriblant forsikringsselskapene.

– Men bilisten taper vanligvis ikke bonus på å bruke kasko ved slike ulykker der dyr går løs. Det er viktig å melde fra om dyrepåkjørsler til viltnemnd og politi slik at man unngår unødvendige lidelser hos dyr, vektlegger Stine Neverdal.

Korte nyheter

 • Vaksinemotstandere tok seg inn på vaksinesenter

  Politiet fikk melding av vaksinesenteret på Grønland i Oslo om at det var flere personer som hadde trengt seg inn på selve vaksinesenteret.

  – Dette skulle være vaksinemotstandere som hadde et motiv om å fjerne vaksinene på senteret, sier operasjonsleder Cathrine Silju til NRK.

  Silju opplyser om at politiet har kontroll på ti voksne personer. To av de nektet å fjerne seg, og blir innbragt til arresten og bøtelagt.

  Det skal i første omgang ha virket som en demonstrasjon, noe som ble avkreftet.

 • Nedgang på innlagte koronapasienter

  Torsdag er det innlagt tre koronapasienter på UNN i Tromsø, en nedgang på to fra onsdag. Èn er innlagt i Harstad og èn i Narvik.

  Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus
  Foto: Katrine Sunde