Inviterer til følkemøte om samarbeidsavtale med Sametinget

–Sametinget og Alta kommune møtes 4. november til å forhandle om utkast til en samarbeidsavtale. Først ved å arrangere en fagdag, deretter ved å invitere befolkningen til å gi innspill i et folkemøte senere på kvelden.

Fylkestingsrepresentant Laila Davidsen, FrP

– Hvilke områder som vil bli med i den endelige avtalen vil avhenge av Sametingets mål og Alta kommunens forventninger til en slik avtale, sier ordfører Laila Davidsen i Alta kommune.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ann-Mari Thomassen

– Det er viktig at folk kommer med innspill til hva en eventuell samarbeidsavtale bør inneholde, sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR)

Foto: Mathis Eira / NRK

– I tillegg finnes det muligheter å gi innspill via Sametingets og Alta kommunes nettsider, sier Laila Davidsen (H) og sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR) i en pressemelding.

I fjor inngikk Tromsø og Sametinget en avtale. Denne avtalen har vært så vellykket at den har mersmak. I snart ett år har Alta og Sametinget samtaler om mulig avtale.

– Naturlige samarbeidsområder mellom Sametinget og Alta, kan være innenfor kultur, språk, barnehage og skole. Men også andre fagområder kan bli med i avtalen, forklarer Thommassen.

Alta i historisk perspektiv

Til fagdagen er Jens Petter Nielsen ved Universitetet i Tromsø invitert.

– Han innleder med å fortelle om samer i Alta i et historisk perspektiv. Viktig del av arbeidet skjer i faglige grupper, der oppgaven er å finne momenter innen fagområdene som bør være med i en avtale, samt å diskutere potensielle felles prosjekt, sier Ann-Mari Thomassen.

Håper på innspill

Folkemøtet holdes senere på kvelden samme dag. Her vil representanter fra Alta kommune og Sametinget redegjøre om intensjonen med samarbeidsavtalen.

Kommunalleder Oddvar Konst beretter om samfunnsplanen til Alta kommune og hvilke måte avtalen spiller inn på dette. Deretter blir det åpnet for innspill fra lag, foreninger og innbyggere fra Alta kommune.

Også andre byer ønsker samarbeid

Ifølge sametingsråd Ann-Mari Thomassen, har også Oslo og Bodø vist interesse for et tettere samhandling med Sametinget.

– Dette synes jeg er svært gledelig. Med et tettere samarbeid kan vi mer målrettet jobbe for å synliggjøre behovene.

Thomassen viser til at stadig flere samer flytter til byer. Etter hennes mening vil det være viktig å ivareta også deres rett til å ivareta og utvikle sin kultur, sitt språk og sitt samfunnsliv.