Hopp til innhold

Alta klar til å samarbeide med Sametinget

pAlta kommune ønsker så snart som mulig å møte Sametinget for å drøfte en mulig samarbeidsavtale, sier ordfører i Alta, Monica Nilsen./p

Monica Nielsen

Ordfører i Alta, Monica Nilsen, er klar til å møte Sametinget for å få en samarbeidsavtale.

Foto: Pressefoto

Sametinget prøvde å få til en samarbeidsavtale med det forrige kommunestyret i Alta, men lyktes ikke.

Nylig har Samtinget skrevet under en samarbeidsavtale med Oslo kommune , men Nilsen sier at det ikke har hatt noen betydning for at Alta nå ønsker å jobbe for en liknende avtale.

– Allerede like etter valget i fjor høst bestemte vi oss for å få en samarbeidsavtale med Sametinget, siden det forrige borgelige kommunestyret ikke lyktes med å få til en slik avtale, sier Monica Nilsen, som representerer Arbeiderpartiet./strong/p h2Viktig for kommunen/h2 pFra før har blant annet e alt="Samarbeid med Tromsø og Sam..." id="ContentId(1.10945588)" metaid="ContentId(13.84346967)" src="/polopoly/images/icons/newsarticle.gif" title="Samarbeid med Tromsø og Sam..." undefined="undefined"/eAvtalen forplikter kommunen å legge til rette for at den samiske befolkningen i Tromsø kan ta vare på sin kultur og sitt språk, blant annet i skole og barnehage./p pNilsen vet ikke hvorfor det forrige kommunestyret i Alta ikke klarte å bli enig med Sametinget om en samarbeidsavtale, men hun tror at en slik avtale vil være viktig for kommunen./p pstrong– Vi har et ansvar for å synliggjøre den samiske kulturen i Alta. Vi har en stor samisk befolkning i kommunen, så jeg tenker at en slik avtale vil være et viktig dokument for å ivareta den delen, sier Nilsen./strong/p pSametinget og Alta kommune har ennå ikke avtalt none dato for et formelt møte, men Nilsen er i dialog med både sametingsrådet og Sametingets administrasjon, og de har et ønske om å starte formelle samtaler så snart som mulig./p p– Vi har gitt beskjed om at vi ønsker å se på dette og at vi ønsker å se på mulighetene for en samarbeidsavtale. Vi er også enige om at vi skal sette oss ned å drøfte de ulike sidene ved en avtale og se hva som eventuelt kan være med der, sier Nilsen./p h2Folkemøte på onsdag/h2 pSametingråd Ann-Mari Thomassen blir glad når hun hører at Alta kommune er klar for å starte forhandlinger med Sametinget. e alt="Ann-Mari Thomassen" id="ContentId(1.11929580)" metaid="ContentId(13.84346975)" title="Ann-Mari Thomassen" undefined="undefined" data-kaleido-id="ktZ-iNWceNJgekcDnhKqvwvljFGix_U3-2vJngGSlKhw"/e/p pDet har i det siste vært skrevet mye om Altas e alt="Disputt om samiske barnehag..." id="ContentId(1.12796567)" metaid="ContentId(13.84346956)" src="/polopoly/images/icons/newsarticle.gif" title="Disputt om samiske barnehag..." undefined="undefined"/e derfor har Sametinget invitert til folkemøte i Alta førstkommende onsdag, hvor samene i Alta kan fortelle Sametinget hvilke behov de har i kommunen./p pLes også: e alt="Fortviler over få samiske b..." id="ContentId(1.12755918)" metaid="ContentId(13.84346962)" src="/polopoly/images/icons/newsarticle.gif" title="Fortviler over få samiske b..." undefined="undefined"/e/p pLes også: e alt="Altas samiske barn får støt..." id="ContentId(1.12795889)" metaid="ContentId(13.84346958)" src="/polopoly/images/icons/newsarticle.gif" title="Altas samiske barn får støt..." undefined="undefined"/e/p pLes også: e alt="Har samlet over 600 undersk..." id="ContentId(1.12797955)" metaid="ContentId(13.84346957)" src="/polopoly/images/icons/newsarticle.gif" title="Har samlet over 600 undersk..." undefined="undefined"/e/p pstrong– Jeg er veldig glad for de positive signalene fra ordføreren, og kommer til å møte henne snarlig for å starte samarbeidsprosessen, sier Thomassen/strong./p h2Avtaletekst ferdig/h2 pHun forteller at de fra Sametingets side i stor grad er ferdig med forslaget til en samarbeidsavtale med Alta kommune.br / br / strong– Vi har allerede i juli i fjor sendt et forsalg til tekst i avtalen, så vi har mye vi kan prate om når vi møtes, sier hun./strong/p pThomassen tror de denne gang vil lykkes med å få til en avtale med Alta kommune ./p p– De har allerde et flertallsvedtak om at de skal forhandle med Sametinget om en samarbeidsavtale, så jeg har stor tro på at vi vil lykkes med det./p

Korte nyheter

 • 1,3 millijovnh Nøørjesne jiejkieh

  1,3 millijovnh almetjh Nøørjesne ij vientieh almetjh maehtie klijmajorkestimmien jeatjahtehtieh, akte orre EU-rapporte vuesiehtamme. Medtie 12.000 almetjh Nøørjeste, Irlanteste, Italijaste, Tysklanteste jïh Englanteste meatan pryövenassesne man nomme PERITIA.

  Professore Cathrine Holst jïh dotkije Torbjørn Gundersen tuhtjiejægan rovnege dan gellie Nøørjesne jiejkeminie dan bijre. Gåabpatjahkh pryövenassine barkeminie. Gundersen ij daajra manåvteste dan gellie Nøørjesne jiejkieh, bene daelie dah tjuerieh goerehtidh jïh vuejnedh jis dah maehtieh naan vaestiedassem gaavnedidh.

 • Terrengbrann i Nesseby

  Brannvesenet rykket ut til brann i terreng ved Holmvatnet i Nesseby rundt klokken 01:40 natt til søndag. Det skal være et lynnedslag som er årsaken til brannen. Skogbrannhelikopter ble rekvirert og klokken 06:50 jobbes det fortsatt med å slukke brannen.

 • SAS-raarahtallen jåerhkieminie

  SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK