Alle tre fylker må være med

Alle tre fylkene i nord må være med i en framtidig nordnorsk region. Finnmark har en altfor liten befolkning til å stå alene. Det mener mangeårig fylkespolitiker og gruppeleder i Fremskrittspartiet i Troms, John Karlsen. Med deligering av oppgaver til regionene må de være robuste og makte å oppfylle kravene, mener han.