NRK Meny
Normal

– Alle parter taper på kaoset som er skapt

– Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) må selv rydde opp i det kaoset som er skapt etter at rettighetshavere ikke lenger har tillit til det opprinnelige styret.

Geir Wulff

Geir Wulff er hovedredaktør i Ságat - samisk avis.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det sier redaktør Geir Wulff i den samiske avisa Ságat.

Etter hans mening er saken nå i en helt ny dimensjon.

– Det er ikke bare lenger snakk om uenighet om fiskereguleringer, men om medlemmene i TF kan klamre seg til sine posisjoner.

HØR:

Det var sist lørdag at Tanavassdragets rettighetshavere (laksebreveiere) på et fellesmøte, valgte å kaste alle sine i TF-styret, totalt fem medlemmer. Men Helge Samuelsen nekter å gå av som leder til fordel for Reidar Varsi.

– Vedtaket er gjort på et ulovlig møte. Derfor blir vi sittende i styret, forklarer Samuelsen til NRK Sápmi.

Partene strides om hvem som har rett til å innkalle til et fellesmøte hvor rettighetshavere kan velge sine representanter til TF-styret.

Etter forskriftene er det kun TF-styret som kan foreta en slik innkallelse, mener Samuelsen.

– Tøv, svarer Reidar Varsi.

– LBT har plikt til å innkalle til et ekstraordinært fellesmøte når TF-styret har nektet å gjøre det.

– Vi var i en tvangssituasjon

På forhånd hadde et flertall av rettighetshavere, 76 prosent, underskrevet på et krav om at TF må innkalle til et fellesmøte for de fiskeberettigede i Karasjok og Tana for å drøfte situasjonen. Men forvaltningen valgte å avslå kravet.

– Det var dette som gjorde det nødvendig for LBT å innkalle rettighetshavere til et krisemøte, forklarer Varsi.

Han anser seg sjøl som den lovlige lederen.

– Nei, det er jeg som er den lovlig valgte lederen, svarer Helge Samuelsen.

– Nødvendig med nytt møte

– Resultatet er at vi nå sitter med to styrer som begge sier at de er i drift, mener redaktør Geir Wulff i Ságat, og legger til:

– Alle parter vil tape på denne kranglingen og utviklingen, ikke minst de fiskeberettigede sjøl.

– Denne umulige situasjonen med to styrer må avklares snarest mulig. Det er ingen andre enn de fiskeberettigede selv som kan gjøre, mener Wulff.

– For å rydde unna enhver misforståelse om hvem av disse to styrene som har tillit, må TF derfor snarest mulig innkalle til et nytt fellesmøte på en lovlig måte.

– Et nederlag for lokalt styre

Tidligere var forvaltningsansvaret for Tanavassdraget lagt til statlige organer. Ved kongelig resolusjon av 4. februar 2011, ble forvaltningen overtatt av TF.

– Ved at elvedalens befolkning og fiskeberettigede i fellesskap overtok forvaltningen, så skulle man bli herre i eget hus. At det nå har oppstått en indre strid, er et nederlag for TF, mener Wulff.

Han oppfordrer regjeringen om å vedta et tillegg til forskriften som gjør det klinkende klart at TF plikter å innkalle til fellesmøte når et flertall av fiskeberettigede krever det.