Alle skal kunne samisk i 2024

I en pressemelding på Nordland fylkeskommune sine nettsider uttaler fylkesrådsleder Tomas Norvoll at Nordland har hele fem samiske språk som alle både trenger og fortjener å løftes fram. Han sier videre at det vil betyr at man vil møte skilt på det språket som naturlig hører til i de ulike områdene du kommer til. – Vi har rett og slett et mål om at hver eneste person i Nordland skal kunne litt samisk, i det minste noen ord, innen 2024, sier Norvoll og påpeker at fylkeskommunen går helhjertet inn i det internasjonale tiåret for urfolksspråk, som starter i 2022.

Tomas Norvoll
Foto: Adam Enochsson / NRK

Korte nyheter