Hopp til innhold

Politikerne i Ingvar sin kommune vil at alle skal ha samisk på skolen

Språket er så sterkt truet at alle må lære seg det, mener kommunepolitikerne i Tana.

Loga sámegillii: Deanu politihkkárat leat mearridan: Buot skuvlamánát galggešedje oahppat sámegiela

Ingvar Dervola Johansen

ARTIG: Ingvar Dervola Johansen begynte i 7. klasse nå. Ettersom han ikke har samisk som hjemmespråk, har han hatt det som andre språk siden han begynte på skolen.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

I dag kan 12-åringen Ingvar Dervola Johansen velge om han vil ha samisk som språkfag på skolen.

– Jeg syns det er artig å lære et nytt språk som er vanlig å snakke her. Jeg tror det blir lettere å lære seg samisk i Tana hvis det blir flere ordentlig utdannede lærere, sier Ingvar Dervola Johansen.

Nå har politikerne i Tana bestemt at samisk blir obligatorisk fra skoleåret 2021-2022. Det første året vil dette gjelde for alle elever fra 1. til 4. trinn.

En del av årsaken til avgjørelsen er at språket er i tilbakegang også i en av de største samiskspråklige kommunene i Norge. I dag karakteriseres de samiske språkene som truede eller utdødd språk.

På landsbasis har bare Kautokeino, Karasjok og Nesseby samisk som obligatorisk fag i grunnskolen.

Frykter ikke bråk

Ordfører Helga Pedersen (Ap) mener satsingen kommunen gjør, er nødvendig.

– Mange flere kan lære seg samisk og ta det i bruk. Dette er ikke viktig bare for Tana; dette er viktig for nordsamisk, sier hun.

Kommunen gikk igjennom en opprivende strid på slutten av 1990-tallet. Også da handlet det om mer samisk i grunnskolen. Mange foreldre aksjonerte og tok barna ut av skolen, og senere ble det startet en ny privatskole.

Forening «Nei til Sameland» ble også stiftet, men ble etter hvert lagt ned.

Ordføreren frykter ikke nytt bråk og ny splittelse.

– Verden har gått videre siden den gangen. Nå er det jo enstemmig tilslutning til at vi skal innføre samisk for alle i Tana. Men det betyr ikke at vi skal ta lett på de motforestillingene som er. Vi skal ta folk på alvor, og lage et fag som er skikkelig bra, sier Pedersen.

Ordfører Helga Pedersen i Tana.

SØKT OM PENGEHJELP: Helga Pedersen og Tana kommune har søkt om 2 millioner kr fra Sametinget for å forberede innføring av samisk som obligatorisk fag. Sametinget har sagt nei, men er fortsatt i dialog med kommunen med tanke på økonomisk støtte.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Ikke gunstig med tvang

Mammaen til 12-åringen Ingvar er også leder i Utdanningsforbundet i Tana og lærer. Lise Marianne Johansen forstår at debatten om det samiske språket kommer for fullt nå.

– Det samiske språket er på retur, og det er færre som bruker språket daglig, sier hun.

Likevel mener Johansen at det er utfordrende at valgmuligheten blir dårligere.

– Alt som blir obligatorisk, mer mot tvang, syns jeg ikke er gunstig. I Tana har vi muligheten til å ha all undervisning på samisk fordi det er en egen sameskole her. I dag har man også muligheten til å velge det bort ut ifra forutsetningene til elevene og foreldrene, sier hun.

Lise Marianne Johansen og Ingvar Dervola Johansen

POSITIV: – Jeg er ikke negativ til obligatorisk samisk, men jeg ser at det vil være utfordringer for elever som allerede sliter med å skulle ha et nytt fag, sier Lise Marianne Johansen i Utdanningsforbundet.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Som leder for lærerne i kommunen, har Johansen god kjennskap til de faglige utfordringene i hverdagen. Mangelen på samiske læremidler er en av disse.

– Antall kvalifiserte pedagoger er også en utfordring. Det trengs flere lærere og fagpersoner i skolene som jobber med samisk. Det må arbeides med læremidler og det man trenger. For de menneskene som er der i dag, gjør jobben sin og vel så det, men det skorter på timer i døgnet, sier hun.

– Folk skal få velge sin egen identitet

Ordføreren understreker at kommunen skal gjøre et grundig arbeid i dialog med både foreldre, lærere og andre før samisk blir et obligatorisk fag for alle i grunnskolen.

– Det vi gjør nå før det skal settes i sving, blir utrolig viktig for at vi skal lykkes, sier hun.

Hun kaller det for et «Tana-fag» som skal gi folk samiskkompetanse.

– Jeg håper jo at dette skal bidra til å styrke tilknytningen til Tana. Men samtidig tenker jeg at folk skal få velge sin egen identitet. Samisk språk er en viktig kompetanse for alle i Tana, men identiteten skal du få velge selv, sier Helga Pedersen.

Fikk nei fra Sametinget

Tana kommune har søkt om 2 millioner kr fra Sametinget for å jobbe med blant annet en lokal læreplan. Svaret ble nei. Sametinget mener dette ikke nødvendig ettersom den nye nasjonale læreplanen innfrir kravene.

– Vi syns jo at vi fortjener økonomisk drahjelp, sånn at det å ta vare på samisk språk er noe som skal gå utover andre kommunale tjenester og tilbud for det vil være veldig urettferdig, sier ordfører Helga Pedersen.

Etter et møte med Sametinget skal kommunen sende en ny søknad om penger.

– Vi har sagt oss villig til å bidra med språkarena, språkstøtte for de elevene som får samisk som nytt fag, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Korte nyheter

 • - Må effektivisere våre møter

  Det nest største partiet på Sametinget, Nordkalottfolket, mener man må effektivisere møtene på Sametinget og spare penger der. - Vi ser en realnedgang på sametingets budsjett neste år, men vi kan ikke la dette gå utover arbeidet med samisk språk og kultur, men ta dette over vår egen politiske drift, mener Sametingsrepresentant Vibeke Larsen i Nordkalottfolket. Hør Larsen her:

  Det nest største partiet på Sametinget, Nordkalottfolket, mener man må effektivisere møtene på Sametinget og spare penger der.
 • - Vi er kjempefornøyd

  Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget er kjempefornøyd med budsjettforslaget regjeringen har lagt frem. - Her får vi en økning neste år på 22 millioner kroner til Sametinget, som jeg er kjempefornøyd med, sier Wilhelmsen. Hør intervjuet her:

  Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget er kjempefornøyd med budsjettforslaget regjeringen har lagt frem.
 • Stuora váikkuhusat ruoššabealde sámi studeanttaide

  Olgoriikka studenttat gártet máksit go galget studeantan Norggas. Dát ii guoskka studeanttaide geat bohtet EØS-riikkain dahje Sveitsas. Dát boahtá ovdan stádabušeahttaárvalusas maid ráđđehus almmuhii otne. Norga lea okta dain moatti riikkain máilmmis gos olgoriikkastudeanttat eai leat dárbbašan máksit. – Mun in doarjjo dán, ja dás leat stuora váikkuhusat Sámi Allaskuvlla rekrutteremii ruoššabealde Sámis ja riikkain mat eai leat EU/ EØS siskkobealde. Dan dadjá Sámi Allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars.

  Samisk høgskole
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK