Alle ruter endres fra nyttår

Skal du reise med buss, hurtigbåt eller ferge i Finnmark etter nyttår, så må du sjekke rutetabellen på nytt. Stort sett alle buss- og båtrutene er endret.

Snelandia buss

Kollektivtransporten i Finnmark får navnet 'Snelandia' fra 2016.

Foto: Finnmarks fylkeskommune

Fra 1. januar 2016 er så godt som alle kollektivruter på land og sjø i Finnmark lagt om.

– Rutenettet i Finnmark hang dårlig sammen, det har vi nå prøvd å gjøre noe med. Ruter skal henge sammen og folk skal kunne komme fram, sier seniorrådgiver ved Finnmark fylkeskommune Lars Engerengen.

Bestillingsruter

Spesielt på sjøen blir det store endringer, men også de fleste bussruter er lagt om.

– Vi har fjernet en del ruter som har hatt få passasjerer og gjort dem om til bestillingsruter, eller så kalte Flexx-ruter. På disse strekningene setter vi inn buss eller taxi kun ved behov, sier Engerengen.

Blant annet vil strekningen Karasjok-Varangerbotn bli en Flexx-rute, hvor passasjerene må bestille plass på forhånd.

Her er de nye rutetabellene: Rutetabeller

Alta-Kirkenes via Finland

I tillegg er mange av langrutene lagt om, blant annet ruta fra Alta til Kirkenes. Denne bussen kjører nå via Lakselv, Karasjok og Tana, og bruker 11 timer på strekningen.

– Fra 1. januar går denne bussen via Gievdneguoika, Karasjok og Kaamanen i Finland, noe som gjør at reisetiden blir forkortet med 3 1/2 time, sier Engerengen.

Han sier ruta er tilpasset pendlere og skoleelever, og går derfor fredag og søndag.

Fra 1. mai kommer det også en ny bussrute fra Kirkenes til Hammerfest, som vil gå over Ifjordfjellet og via Lakselv.

– Denne ruta kan vi ikke starte med før til våren på grunn av beredskapshensyn. På Ifjordfjellet er det dårlig mobildekning, derfor blir det i første omgang kun en sommerrute, sier han.

Raskere til Hammerfest

Når det gjelder båttrafikken, så er blant annet hurtigbåtruta mellom Alta og Hammerfest åpnet igjen.

– Denne ruta har vært nede i fem år, men den åpner vi igjen fra nyttår for å få raskere og bedre framkommelighet til Hammerfest.

Hurtigbåten vil ha korrespondanser med bussen til/fra Kautokeino, samt de andre hurtigbåtene på Storekorsnes og i Hammerfest.

Snelandia

Det er ikke bare rutene som blir endret fra nyttår, men også navnet på kollektivtilbudet. Nå skal alle bussene, båtene og fergene få et eget merkenavn som er nøytralt og uavhengig av buss eller båtoperatør.

– Hele tilbudet går under navnet Snelandia. I de nye kollektivkontraktene som gjelder fra nyttår forsvinner alle gamle rester etter FFR, Nordtrafikk, Connex, Veolia og til dels også Boreal, selv om det er Boreal Transport Nord AS som skal operere de fleste rutene, sier Engerengen.