Hopp til innhold

De nye samiske veiviserne vil jobbe mot diskriminering

De samiske veiviserne skal jobbe mot hets, diskriminering og rasisme. Nå er fire nye veivisere klare for å ta på seg den store oppgaven.

samiske veivisere

De nye samiske veiviserne. Mathis Eira, Linnea Knutsen, Ole-Christer Hætta og Benedikte Eriksen.

Foto: Eva Måsø / Samiske Veivisere

I dag får fire samiske unge oppgaven med å fortelle om samisk kultur til skoleelever i hele Norge. Den høytidelige offentliggjøringen skjer på den samiske festivalen Márkomeannu fredag kveld.

samiske veivisere

Statssekretær for kommunal- og distriktsministeren, Nancy Charlotte Porsanger Anti, har æren av å overrekke oppgaven de samiske veiviserne har til disse fire fredag kveld.

Foto: Eva Måsø / Samiske Veivisere

Grunnen til at de samiske veiviserne har denne jobben, er at man vil få bukt med uvitenhet, hets og rasisme.

– Vi vil jo bare vise at vi stort sett er like alle andre ungdom i Norge, forteller en av de fire veiviserne, Mathis Eira (20).

Helt normalt å oppleve hets

Alle de nye veiviserne forteller at de har opplevd en eller annen form for ubehagelig hendelse eller hets på grunn av at de er samiske.

– Jeg har blant annet opplevd ubehagelige kommentarer på fotballbanen. Vi har fått høre at vi ikke kan snakke samisk. Om vi ikke kan snakke norsk på banen, må vi komme oss tilbake til sameland, sier Ole-Christer Hætta (18).

Mathis forteller at selv om han og Ole-Christer er fra samme bygd, Kautokeino, har de ikke den samme opplevelsen.

– Det jeg har opplevd går mest på at jeg er reineier, for det finnes ganske mange fordommer mot oss.

Også de to jentene sier at de har opplevd hets. Begge er fra Drag i Nordland, og har opplevd utfordringer ved å være samisk (ekstern lenke) på skolen deres.

– Det har vært en del bråk rundt de samiske elevene på skolen vår. Jeg ville bli veiviser fordi det er en god måte å faktisk gjøre noe med problemet, forteller Benedikte Eriksen (18).

Linnea Knutsen (20) legger til at hun tror det viktigste er å fjerne uvitenhet om oss samer.

Forsker på samehets: – Ikke overrasket

Forsker ved UiT og ekspert på samehets, Ketil Lenert Hansen, er ikke overrasket over at alle veiviserne har opplevd hets.

– Gjennom forskning jeg har gjort på temaet, kommer det frem at tre av fire unge samer har opplevd hets.

Les også: 3 av 4 unge samer blir utsatt for diskriminering

Elle Nystad
Elle Nystad

Forskeren skal selv ha undervisning for de nye veiviserne i høst, der han skal fortelle om temaer som diskriminering og folkehelse i det samiske samfunnet.

Han har fått en forståelse av hvorfor så mange samer opplever å bli diskriminert gjennom sitt arbeid.

Ketil Lenert Hansen

Hansen har forsket på samehets ved UiT, og forteller at det er få historier som overrasker ham lenger.

Foto: Privat

– Jeg tror det handler om at det er mer akseptert å hetse samer. Alt fra lokale revyer til samevitser ses på som mer akseptert enn å hetse andre minoriteter. Dessuten tror jeg disse holdningene er sterkest i nord, fordi følelsene rundt det samiske er sterkere der man lever nært samer.

Skal forebygge ved å dele kunnskap

Koordinator for veiviserne, Eva Måsø, sier at det blir en annen opplevelse for skoleelever når unge snakker til unge.

Eva Måsø

Eva Måsø synes veiviserne gjør en viktig jobb.

Foto: Emma Elliane Oskal Valkeapää / Samiske Veivisere

– Det er jo selvfølgelig vanskelig å måle effekten veiviserne har, men vi ser at elevene som får besøk av veiviserne får ny kunnskap, og dermed fjernes fordommer om samer.

Ifølge Måsø er det et veldig populært tilbud or skolene. Det forventes at rundt 100 skoler får besøk av veiviserne.

Det finnes håp

Ketil Lenert Hansen sier at det er mørke tall i forskninga om samehets, men han tror det er håp for fremtiden.

– Veiviserne er helt klart en del av løsninga. De gjør en god og viktig jobb. Videre forskning er en annen del av løsninga.

samiske veivisere

Fire nye unge samer får æren av å være veivisere hvert år. I bakre rekke er de «gamle»: Emma Elliane Oskal Valkeapää, Ida Emilie Marakatt Lindseth, Ane Malene Nordeng og Nathaniel Holan Larsen.

Foto: Kolbjørn Norvang / NRK

Veiviserne forteller at tross noen vonde opplevelser, gleder de seg til å ta fatt på oppgaven.

– Jeg grugleder meg litt! Jeg gleder meg til å reise rundt på skoler i hele Norge og treffe masse andre ungdom. Men jeg gruer meg veldig til å stå foran masse mennesker å ha foredrag. Kanskje det er litt dumt, siden det jo er det vi skal gjøre hele året, sier Knutsen.

Korte nyheter

 • Flere skal telle gauper i skogen

  Regjeringen foreslår å styrke Statens naturoppsyn med nye faste rovviltstillinger i Nordland, Troms og Finnmark.

  Målet er å styrke rovviltarbeidet i Nord-Norge.

  − Nå får vi på plass flere folk i nord som skal jobbe med å registrere rovviltbestandene og drive skadedokumentasjon, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

  Hun legger til:

  – Særlig registrering av gaupebestanden har vært for dårlig gjennom mange år. Det har ført til lav tillit til de registrerte tallene. Mange områder med sau på beite har store problemer med tap til rovvilt, og rovvilttapene i reindrifta må ned. Mer lokalkunnskap i rovviltforvaltninga er bra for beitenæringene i nord.

  De nye stillingene skal finansieres med en økning til Statens naturoppsyn i Finnmark, Troms og Nordland med 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024. Økningen anslås å øke antallet ansatte i Statens naturoppsyn i Nordland, Troms og Finnmark fra 28 til 35 ansatte.

  − En styrking av ressursene hos SNO i Nordland, Troms og Finnmark er viktig. Vi trenger et mangfold av arbeidsplasser i landsdelen og med denne satsingen får vi flere og viktige kompetansearbeidsplasser. Dette vil styrke arbeidet med både bestandsovervåking og skadedokumentasjon, noe som vil øke kunnskap og tillit til rovviltforvaltningen, sier Marianne Sivertsen Næss, stortingsrepresentant for Finnmark.

  Gaupe
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Inviterer til frokostseminar om Fosen-dommen

  Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Amnesty Norge ønsker velkommen til frokostseminar om oppfølgingen av Fosen-dommen mandag 9. oktober.

  I seminaret skal NIM gå dypere inn på sin egen rapport som analyserer innholdet i den konkrete menneskerettighetsbestemmelsen som ble krenket i Fosen-saken. Om hvordan nyhetssaker som Fosen-saken påvirker debattklimaet i sosiale medier og samfunnet forøvrig.

  De skal også gå gjennom Amnesty-rapporten som viser at hver fjerde ytring om samer på nett er negativ. Det er 200.000 kommentarer på nett som ligger til grunn for rapporten. I løpet av frokostseminaret vil de se nærmere på disse tallene.

  Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport vil også være tema i seminaret. Denne ble offentliggjort i juni i år.

  Seminaret er den 9. oktober kl. 09.00–09.45 på Diehtosiida i Kautokeino. Dette skriver Norges institusjon for menneskerettigheter.

  Diehtosiida
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK
 • Vil ha obligatisk samisk i Kåfjordskolen

  Ett av flere fremtidsmål i samarbeidserklæringa til flertallet i Kåfjord kommune er å «arbeide for at samisk og kvensk språkopplæring skal være obligatorisk i Kåfjordskolen.»

  – Jeg syns vi bør trykke til, sier Kåfjord-ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad til Ruijan Kaiku.

  3. oktober presenterte han Fossenerklærniga for kommunestyret og overleverte den til kommunedirektøren under konstituerende kommunestyremøte i Kåfjord.

  Fossenerklæringa er den politiske plattformen som flertallet i Kåfjord, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti, har jobbet fram.

  Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK