NRK Meny

Alimusrievtti nubbi beaivi 

Unjárgga vuoigatvuođaášši Alimusrievttis joatká otne. Finnmárkku opmodaga (FeFo) advokáhta Kristin Bjella joatká čilgemin duopmáriidda manin FeFo oaivvilda ahte Unjárgga gilisearvi ii galgga beassat stivret luondduriggodagaid badjel Unjárggas. Meahcceduopmostuolus oaččui Unjárgga gilisearvi hálddašanvuoigatvuođa birrasiid 400 km2 guvlui Unjárgga gielddas. Finnmárkku opmodat (FeFo) guhte dál hálddaša guovllu guoddalii ášši. Dievaslaš Alimusriekti gieđahallagođii gaskavahku ášši mii sáhttá dagahit stuorra váikkuhusaid vuoigatvuođa gažaldagaide Finnmárkkus.