Álgoálbmot gánda báktehoalas

Thailánddas lea okta daid spábbačiekči gánddain, geaid dál vigget gádjut bákteráiggis, 14 jahkásaš akha álgoálbmot nammasaš nuorra. Son dat lea dan joavkkus gii buoremusat hállá eŋgelasgiela ja suinna dat leat eŋgelas gáddjun buokčit eanaš ságastan go jovde sin lusa vuossárgga, muitala dán gándda oahpaheaddji Thailandda ođasdoaimmahahkii.