Spesielt stolt same når hun møter samehets

Sandra Andersen Eira fra Porsanger representerer Norske Samers Riksforbund i Ávjovárri valgkrets. Hun ble rikskjendis når hun sto frem som kvinnelig skipper som ikke alltid hadde det like greit i hennes valg av yrke.

Hjertesaker

Fiskeripolitikken er naturligvis en av hjertesakene hennes. Hun syns at det er mange utfordringer i fiskeripolitikken som må løses for å sikre at yrket består også i fremtiden.

Hun er også opptatt av å vekke den sjøsamiske kulturen til livet igjen.

Sandra ønsker også å jobbe for et mere åpent samfunn for å komme bort fra det hun kaller taushetskulturen. Hun tror at man med åpenhet lettere kunne løst mange utfordringer i hele Sápmi.

Mediesamarbeid

NRK Sápmi og Ávvir har inngått et redaksjonelt samarbeid hvor blant annet unge journalister intervjuer unge politikerkandidater.

Vi har snakket med kandidater som fra høsten av kan være med på å påvirke samepolitikken.