Álddagas gottii gottiid

Hardangerduoddaris leat 322 gotti gávdnon jápmán, ja álddagasa váruhit sivalažžan dán earenoamáš rossui. Mannan bearjadaga dat Stáhta luonddubearráigeahčču fuomášii jápmán čorraga, gaskkal Møsvatn ja Kalhovda Telemárkkus. 80 mehter birrasa siskkobeale gávdne 200 jápmagotti. Dáin duoddariin leat birrasiid 10-duhát gotti. Ráppiin váldet iskosiid, guorahallan dihte leago gottiin CWD dávda.

Korte nyheter

 • Deltar på Nobels fredspris utdeling

  Sametingets plenumsleder Tom Sottinen deltar på Nobels fredspris utdelingen fredag 10 desember. Sottinen sier til NRK Sápmi at han gleder seg til å representere samene på en av verdens viktigste prisutdelinger. – Sametinget er en del av det offisielle Norge og jeg er ydmyk fordi jeg er valgt for å representere mitt folk på denne viktige utdelingen. Nobels fredspris deles årlig ut av den norske nobelkomiteen. Vinnerne for 2021 er journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov. De kjemper for ytringsfrihet i henholdsvis Filippinene og Russland. Den deles etter planen ut i en seremoni i Oslo rådhus klokka 13. To tidligere Nobelsfredspris vinnere har besøkt Sametinget, Rigoberta Menchu og Dalai Lama.

  Tom Sottinen
  Foto: Skjermdump / Sametinget
 • Viktig med samisk, men stemmer imot

  – Det er viktig å opprettholde samiske språk, men vi blir likevel å stemme imot. Det uttalte Tommy Wist (Frp) under dagens bystyremøte i Bodø kommune under budsjettdebatten. Saken han kom inn på der er om Bodø kommune skal søke om å bli en samisk språkforvaltningskommune. – De verbalene fra de ulike partiene blir vi å støtte. Ikke alle, men mange av dem, fordi de er støttbare. Når det gjelder verbal fem fra posisjonen om samisk språk, så blir nok ikke vi å støtte den. Vi er enige om at det er viktig for Norge å opprettholde samiske språk. Bare så det er sagt, selv om vi kommer til å stemme imot, signaliserte Wist fra talerstolen.

  Bodø bystyre Tommy Wist (Frp)
  Foto: Bodø kommune / Skjermdump
 • Deanu gielda soaitá fas njihtton

  Deanu gielda soaitá fas njihtton. Dás lea sáhka 400.000 ruvnnus dearvvašvuođaossodagas. Ášši lea loktejuvvon ovdagoddečoahkkimii, gitta uvssaid duohken.

  Gurutbellodaga Børre Steinar Børresen loktii ášši otná gielddastivrračoahkkimii ja jearai mo ášši lea čuovvuluvvon.

  Tana rådhus
  Foto: Erik Andreassen