Miehtá vahku oidno sámivuohta

Gávpogat, skuvllat ja ásahusat čájehit sámi girjáivuođa miehtá boahtte vahku. – Dát veahkeha sápmelaččaid atnit árvvus iežaset duogáža lohká dutki Astri Dankertsen.

Sameflagget

Máŋgga báikkis čálmmustahttet sámi kultuvrra olles vahku.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Dankertsen lea ieš leamašan mielde lágideame sámi vahku Bådåddjos dan vihtta jagi go lea orron gávpogis. Son lea gávnnadan olbmuidguin geat lohket iežaset sápmelažžan, muhto eai dieđe mot dán čájehit.

– De sáhttá dat ahte searvá doaluide dahkát álkibun dovdat gullevašvuođa, ja duostat leat sápmelažžan láhkáseaset, lohká Dankertsen.

Bådåddjos buorre vuoigŋa

Astri Dankertsen lea ieš sápmelaš, ja lea dutkan sámi diliid. Beaivválaččat bargá Nordlándda universitehtas. Son lohká Bådåddjos dál bures čalmmustahttit sámivuođa. Earet eará leat bargagoahtán ovttasbargošiehtadusain Sámedikkiin , universitehtas sáhttá lohkat julevsámegiela alit dásis, ja gávpogis orrot olu sápmelaččat mat bohtet iešguđetge guovlluin.

Astri Dankertsen

Astri Dankertsen oaivvilda sámi álbmotbeaivvi dehálažžan sámi identitehtahuksemii.

Foto: Privat

– Olbmot oahppahuvvet, šaddá sámi oktavuohta gávpot-árgabeaivvis.

Kultuvra, biebmu ja oahppu

Dán jagi prográmma Bådåddjos lea máŋggabealát. Leat sihke kulturdoalut, mánáide sierra doalut, ja logaldallámat. Astri Dankertsen lohká oidnot gávpogis ahte dál lea sámi vahkku. Doaluide servet maid olbmot geat ieža eai leat sápmelaččat, muhto háliidit oahppat.

– Sámivuohta ii leat dušše juoga mii lea eksohtalaš ja amas. Lea ealli kulturvra, mas lea sadji maiddái gávpogis. Olbmot illudallet dán ávvuvahkkui.

Olu eará gávpogat, báikkit ja ásahusat čalmmustahttet sámivuođa olles vahku sámi álbmotbeaivvi oktavuođas. Lea maiddái šaddan dábálaš ahte skuvllat ja mánáidgárddiin lea vahku fáddá sámiid ja sámi kultuvrra birra.