Álbemus hyhto

Jus álbes hyhtov galga, de galga Divtasvuodnaj gæhttjat, jus dal galggá ávijssaj Lofotpostenij jáhkket. Ávijssa vuoset lågåjda Statistalasj guovdásjdåjmadahkaj mij la hyhtohattijt guoradallam. Gasskamærrásasj hatte hyhtojn Divtasvuonan dájt mañemus lågev jagijt li 319.000 kråvnå. Ja mañemus lågev jage li 135 hyhto Divtasvuonan vuobdedum. Divrrasamos hyhto lij dal Bæruma suohkanin gånnå gasskamærrásasj hadde lij 4.5 millijåvnå kråvnå.