Aktuelt teater om samisk pionèr

Debatten om samiske rettigheter har i høst vært brennhet. Nå vil Nord-Trøndelag teater og Åarjelhsaemien teatere sette opp et stykke om den samiske foregangskvinnen Elsa Laula Renberg.

Elsa Laula Renberg

Elsa Laula Renberg er fortsatt 80 år etter sin død et stort forbilde for mange samer.

Foto: Stiftelsen Saemien Sijte

– Vi vet at historien om Elsa Laula Renberg kan provosere både hos den samiske og den norske befolkningen selv 80 år etter hennes død, sier teatersjefene ved Nord-Trøndelag Teater og Åarjelhsaemien Teatere, Ketil Kolstad og Ada E. Jürgensen i en felles pressemelding.

– Vi ønsker ikke å framstille henne ensidig som en heltefigur eller martyr, men forsøker å portrettere mennesket bak den politiske sprengkraften. Hun levde selv med konsekvensene av sine valg, da hun i perioder fikk både myndighetene, deler av den samiske befolkning og sin nærmeste familie mot seg i sitt arbeide for samiske rettigheter med påfølgende plikter, forklarer teatersjefene.

Urpremiere på Samefolkets dag

I høst har debatten om forholdet mellom storsamfunnet og det samiske folket rast. Spørsmål som «hvem kom først?» har bidratt til ved på bålet og temaer som eiendomsrett, språk og identitet har vakt sterke følelser.

Elsa Laula Renberg, sameflagget

Elsa Laula Renberg var en samisk pionèr.

Foto: Montasje / NRK

Nord-Trøndelag Teater og Åarjelhsaemien Teatere (Sydsamisk Teater) har gått sammen om å lage en tankevekkende forestilling om kvinnen som samlet samene til det første landsmøtet. «Elsa Laula – Inför Lif eller Död?» får urpremiere i Trondheim på Samefolkets dag 6. februar i 2012.

Deretter blir det toukers turnè i februar i Trøndelag og Nordland. Nordland Teater er samarbeidspartner på turnè med to nye uker i Nordland høsten 2012. For øvrig vil forestillingen vises på en rekke ulike festivaler.

Elsa Laula Renberg var med og stiftet verdens første sameforening i Sverige i 1904 og var drivkraften bak det første landsdekkende samemøtet i Trondheim 6. februar 1917.

I 1904 ga hun ut boken «Inför Lif eller Död» hvor hun tar for seg problemstillinger som alkoholproblemer, fattigdomsproblemer, skoleforhold og retten til land og vann. Særlig dette siste temaet fremstår som brennaktuelt den dag i dag. Forestillingen er også et viktig frampek mot stemmerettsjubileet og feiringa av grunnloven i 2013/2014.

Korte nyheter

 • John Savio 120 år

  Den samiske kunstneren John Savio hadde stor betydning for samisk kunst og kultur. Det sier museumsleder ved Savio museet Liv Astrid Kvammen Svaleng.

  I dag ville den samiske kunstneren Savio ha fylt 120 år, og det skal feires i Kirkenes denne helgen.

  Kvammen Svaleng sier Savio må regnes som en veiviser innen samisk kunst.

  Kunstner John Savio og verket Gánda ja nieida
  Foto: Saviomuseet
 • Dearvvašvuođabálvalus vásiha garra deattu

  Bealli Norgga gielddain almmuhit ahte dearvvašvuođabálvalusain vásihit garra deattu ja leat unnán bargit, čállá Dearvvašvuođadirektoráhta varas vahkkoraportasis.

  Njealji gielddas váilot bargit dearvvašvuođasuorggis. Seammás dearvvašvuođadirektevra Bjørn Guldvog váruha ahte gielddat fertejit ráhkkanit ain eanet buozalmasvuođajávkamiidda.

  Helsedirektør Bjørn Guldvog.
  Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / NRK
 • Deanučázádaga Guolástanhálddahusa jođiheaddji

  Benn Larsen lea válljejuvvon Deanučázádaga Guolástanhálddahusa jođiheaddjin, ja John Nystad gis nubbinjođiheaddjin.

  Soai doaibmaba jođiheddjiin skábmamanu 23. beaivái 2023:s, dassážii go gielddaválggat ja 2023:a oktasaš čoahkkin leat čađahuvvon, čállá Hans-Erik Varsi, Deanučázádaga Guolástanhálddahusa direktevra preassadieđáhusas.

  Benn Larsen , Tana fiskeforvaltning
  Foto: Sidsel Vik / NRK