NRK Meny
Normal

Aktor: – Svært alvorlig familievold

Aktor utelukker ikke påstand om to års fengsel for samfunnstoppen fra Finnmark. Mannen møter i lagmannsretten tirsdag.

Are Meedbye

Politiadvokar Are B. Meedby er aktor i ankesaken mot samfunnstoppen fra Finnmark.

Foto: Jon Are Nilsen / NRK

– Dette dreier seg om familievold, og vi anser denne saken som svært alvorlig, sier politiadvokat Are Bernt Meedby til NRK. Han er aktor også under ankesaken i Hålogaland lagmannsrett.

I desember i fjor ble mannen som har hatt en rekke ledende verv og stillinger innen politikk, offentlig forvaltning og næringsliv, dømt til to års fengsel. Tiltalen gikk ut på at han hadde truet, trakassert og utøvd fysisk og psykisk vold ved flere anledninger i sju år.

– Også retten har sett på dette som en alvorlig historie ettersom tiltalte ble dømt i samsvar med vår påstand på to års fengsel, sier Meedby.

– Bevist ut over rimelig tvil

Mannens forsvarer, advokat Bjørn Philipson sier til NRK at dommen fra tingretten er feil.

– Han erkjenner at det i en viss periode har vært trøbbel i samboerforholdet, og at det også har vært enkeltepisoder som han er lei seg for. Men det har aldri vært snakk om noen mishandling, sier forsvareren.

Bjørn Philipson

Advokat Bjørn Philipson er finnmarkingens forsvar.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Tingretten fant det bevist ut over rimelig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen, og han må bli domfelt i samsvar med denne. Tiltalte har utvist forsett, skriver tingretten i dommen fra desember.

Domfelte anket skyldspørsmålet til lagmannsretten. Derfor kommer saken opp i sin helhet kommende tirsdag.

– Påtalemyndigheten står i prinsippet fritt til å vurdere hvilken påstand man skal legge ned. Jeg skal ikke forskuttere påstanden, men den kan bli den samme selvfølgelig, sier politiadvokat Are B. Meedby.

Endret forklaring

I flere politiavhør har kvinnen forklart detaljert hva hun ble utsatt for.

– Hun opplyste at hun var blitt utsatt for overgrep i gjennomsnitt en gang pr. måned, men fra julen 2012 cirka en gang i uken. Dette var etter at hun hadde sagt fra om at hun ville avslutte forholdet, heter det i dommen fra tingretten.

Under hovedforhandlingene i retten endret den fornærmede kvinnen forklaringen. Kvinnen hevdet at hun var i psykisk ubalanse, og at hun derfor svartmalte forholdene.

Aktor, politiadvokat Are B. Meedby sier politiet la til grunn opplysningene kvinnen kom med i sitt første avhør.

– Tingretten har lagt til grunn de gjentatte forklaringene hun ga i starten om hva som hadde skjedd. Dessuten er slike saker undergitt offentlig påtale slik at man ikke trenger noen påtalebegjæring fra fornærmede, sier Meedby.

I dommen framkommer det at tiltalte i 2010 vedtok et forelegg på 10.000 kr.

– Han hadde 3. april 2010 ca. kl. 0440 i felles bopel tatt halsgrep på fornærmede ved å ta tak i klærne hennes samtidig som han presset mot halsen og rev et smykke av henne, hvorpå han dyttet til fornærmede slik at hun falt og slo albuen, heter det i dommen.