- Kast verneplanene i søpla

Lensmannsbetjent Klemet Klemetsen kan måtte rykket ut for å stanse ulovlige aksjoner mot ny nasjonalpark i Kautokeino. Politikeren Klemetsen er sterk motstander av planene om å verne store områder.

 

Klemet Klemetsen
Foto: NRK

- Jeg forsøker naturligvis å skille mellom rollene. Nå uttaler jeg meg som lokalpolitiker. Dersom det eventuelt skulle oppstå en situasjon hvor jeg må gjøre jobben min som politi, gjør jeg selvsagt det, sier Klemetsen til NRK Sámi Radio.

GULDAL: - Bálkes plánaid

Sinnene i kok

I Kautokeino er sinnene i kok på grunn av planene om å verne store myrområder i kommunen. En underskriftsaksjon er allerede startet.

- Jeg håper myndighetene innser at denne saken er så alvorlig for vårt samfunn at de snur, glemmer idéen og kaster planene i søppelbøtta, sier Klemet Klemetsen som er Venstre-politiker i Kautokeino.

Her er fylkesmannens planer.

Fylkesmannen i Finnmark skal i tillegg til Goahteluoppal-området i Kautokeino, lage verneplan for 23 områder i fylket.

Same mot same

Han tror underskriftsaksjonen som er satt i gang, bare er en begynnelse. Klemetsen håper saken ikke utvikler seg slik at det blir ulovlige aksjoner.

- Jeg liker ikke dersom dette skulle skje, sier han.

Planene om å verne store våtmarksområder i kommunen har ført til at fastboende samer og reindriftssamene føler de blir satt opp mot hverandre.

- Vi holdes utenfor

- Vi som er fastboende, kan ikke lenger ferdes i områdene dersom det blir fredning. For reindriftssamene blir det ingen endringer. Dette er uakseptabelt, sier Klemet Klemetsen.

Fylkesmann Gunnar Kjønnøy i Finnmark sier at en nasjonalpark innebærer at Kautokeino kommune ikke lenger kan gi dispensasjoner til kjøring i dette området.

Verner reindriftsområder 

Reineier Per A. Bæhr fra Kautokeino er styremedlem i Finnmarkseiendommen og sametingsrepresentant for Flyttsamelista.

- Planene verner også beiteområder mot inngrep. Jeg forstår ikke hvorfor det er nødvendig med en underskriftsaksjon mot verneplanene. Det nytter ikke å kjempe mot nasjonalparker; disse kommer uansett, sier Bæhr til NRK Sámi Radio.

 

Per A. Bæhr

Per A. Bæhr

Foto: Eilif Aslaksen / NRK