NRK Meny

Ain teleneahta haga

Bearalvákkis ja Báhcavuonas, Finnmárkkus, leat ain telefovnna ja interneahta haga. Maiddái Telenora mearrarádioa maritiima heahteneahtta ii doaimma Finnmárkku rittus. Áidna vuohki movt oaččut oktavuođa earáiguin, lea satelihttatelefovnnain. Ja jus lea leamašan dárbu veahkkái mannan ija, de lea Báhcavuona ja Bearalvákki leansmánnikantuvrrain lea leamašan birra jándora veahka gearggus. Ja maiddái dearvvašvuođaguovddážiin leat leamašan olbmot barggus mannan ija.