Ain telefovnna ja interneahta haga

Finnmárkkus leat Bearalvákkis ja Báhcavuonas ain telefovnna ja interneahta haga. Telenora mearrarádio maritiima heahteneahtta maid ii doaimma Finnmárkku rittus. Áidna vuohki movt oažžut oktavuođa earáiguin, lea satelihttatelefovnnain. Báhcavuona ja Bearalvági leansmánnikantuvrrain lea leamašan mannan ija veahka gearggus vuolgit veahkehit. Ja maiddái dearvvašvuođaguovddážiin leat leamašan olbmot barggus mannan ija.