NRK Meny
Normal

Aili om viktigheten av samiske barnehager

– Samiske barnehager er utrolig viktige i utviklingen av samisk språk og er kanskje den viktigste språkarenaen for samiske barn, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo sier at samiske barnehageanstatte har en viktig rolle i utviklingen og bevaringen av samisk språk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Keskitalo har selv erfart hvor viktig støtten fra en samisk barnehage var når hun skulle lære sine egne barn samisk.

– Samisk er ikke mitt førstespråk, derfor vet jeg hvor viktig støtten fra barnehagen var for meg da jeg ville lære mine barn samisk, sier Keskitalo.

Tirsdag åpnet hun et todagers seminar for ansatte i barnehager i regi av Sametinget, der temaet er hverdagsspråket i barnehagen. Sametinget ser på språkopplæring og språkstimulering som et av barnehagens viktigste områder innenfor barnehagepolitikken.

– Dere som jobber i samiske barnehager har en veldig viktig rolle overfor samiske barn og dere gjør en god jobb, sa hun i åpningstalen.

 Gudrun Kuhmunen og Anne Ingebjørg Eriksen

Anne Ingebjørg S. Eriksen sier at barnehagelæreren må være bevisst sin rolle i arbeidet med språk i barnehagen.

Foto: Marie Elise Nystad

– Bevisst sin rolle

Undervisningskoordinator ved førskolelærerutdanningen ved Samisk høgskole, Anne Ingebjørg Svineng Eriksen sier at de ansatte ved de samiske barnehagene må være veldig bevisste på sin rolle i språkopplæringen.

– Det er vårt ansvar å utvikle språket i barnehagen, det ansvaret må vi være veldig bevisste på, sier hun.

Hun sier at det ligger et spesielt stort ansvar på ansatte i barnehager i området hvor samisk språk ikke står så strekt.

– Jeg vil nesten si at de har en ekstra bør, fordi barnehagen blir ekstra viktig, og er det stedet hvor man virkelig kan jobbe med språk. Det ligger et stort ansvar på ansatte på hvordan de løser dette og hvordan de støtter foreldrene i utviklingen av samisk språk hos ungene. Jeg tror det er veldig store utfordringer med dette i områder hvor samisk ikke står så strekt, sier hun.

Fred-Rene Buljo

Fred-René Buljo sier at han blant annet bruker musikk for å motivere ungene til å snakke samisk.

Foto: Marie Elise Nystad

Kjenner på ansvaret

Dette ansvaret kjenner pedagogisk leder ved Cizáš samiske barnehage i Oslo, Fred-René Buljo veldig godt.

Han sier at de daglig må jobbe knallhardt med språket, for barna velger å prate norsk framfor samisk.

– Utfordringen er å motivere barna til å prate samisk når de leker sammen, men også å motivere foreldrene til å bruke samisk hjemme. For ungene må det å snakke samisk være noe lystbetont. Leken må være fundamentet i språkopplæringen, sier han.

Miriam Paulsen

Miriam Paulsen er tobarnsmor og samisk representant i Foreldreutvalget for barnehager.

Foto: Marie Elise Nystad

– Samisk barnehage avgjørende

Tobarnsmor Miriam Paulsen ser også hvor viktig et ordentlig samisk barnehagetilbud har vært for språkutviklingen hos sine barn.

Hun og familien valgte å flytte fra Bodø til Drag slik at barna skulle få gå i en samisk barnehage.

– Vi hadde barna i en norsk barnehage som hadde et samiskspråklig tilbud i Bodø, men vi var ikke fornøyde med det tilbudet, så vi valgte å flytte til Tysfjord. Nå går ungene i en samisk barnehage, Árran mánájgárdde og jeg ser at det har hatt en positiv effekt på språket, barna har nå blitt aktive brukere av samisk språk, sier hun.