Hopp til innhold

Aili Keskitalo anholdt i Russland

Presidentkandidaten avhørt av politiet for brudd på russiske visumbestemmelser.

Aili Keskitalo

Leder i NSR Aili Keskitalo ble tatt inn til avhør i Russland. Her er hun under valgkampen i Karasjok år.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Russisk immigrasjonspoliti tok kl 17 i dag sametingspresidentkandidat Aili Keskitalo (NSR) inn til visumkontroll i Murmansk.

Murmansk, Russland

Murmansk er en sentral by i det euroarktiske samarbeidet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hun deltok på et møte i regi av Den Arktiske parlamentariker komiteen i Murmansk i dag. Etter at hun hadde holdt et innlegg på møtet, kom senere fire politimenn kom for å anholde henne på hotellet hun befant seg i, mens møtet fortsatt var i gang.


– Jeg visste ikke bakgrunnen for at de kom for å hente meg, så det var litt ubehagelig å bli hentet av fire fremmede menn, forteller Keskitalo til NRK.

Samepolitikeren hadde nemlig reist inn til Russland på turistvisum, og man må ha forretningsvisum for å ha lov til å holde innlegg.

– Jeg har fått en bot på 2000 rubler, fordi jeg har holdt innlegg på dagens møte, og det har jeg ikke lov til å gjøre når jeg reiser på turistvisum.

Keskitalo hadde ikke tid til å ordne med forretningsvisum, og reiste derfor med turistvisum. Boten hun fikk utgjør omkring 370 norske kroner.

– Jeg er blitt løslatt, og er nå tilbake på hotellet, og alt går bare bra.

Hun legger til at hun ble behandlet pent av immigrasjonspolitiet, og alt gikk rolig for seg, både da dem hentet henne og under selve avhøret på immigrasjonsmyndighetenes kontor.

Mens hun var til avhør jobbet både Sametinget, ved direktør Rune Fjellheim, og Generalkonsulatet i Murmansk, ved generalkonsul Ole Andreas Lindeman, med å finne ut hvorfor Keskitalo ble tatt inn til avhør.

Aili Keskitalo reiser hjem til Norge i morgen tidlig.

Korte nyheter

 • Forventer ikke mer til sametinget

  Nordkalottfolket har ingen forventninger til at Sametinget vil få økte midler over statsbudsjettet for neste år.

  – Regjeringa har avlyst Hurdalsplattformen og alle lovnader der, vi har energikrise, og Europa er i en krigsøkonomi, og mange vil få det kjempetøft fremover, derfor forventer jeg ikke økning neste år, sier Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget. Om det skulle komme en økning så tar Toril Bakken Kåven det som en stor seier.

  – Det viktigste man kan gjøre for det samiske samfunn nå, er å bygge opp forsvaret i nord, kutte ut elektrifisering av Melkøya og sikre oss stabile priser på strøm og drivstoff fremover, som kan avhjelpe alles økonomi, skriver Bakken Kåven i en e-post til NRK.

  Parlamentarisk leder for Nordkalottfolket mener de kan gjøre mye internt med budsjett på sametinget.

  – Vi bruker altfor mye penger på oss selv og har sprengt plenumsbudsjettene med svært ineffektive møter, det kommer vi til å gi innspill til, uavhengig av hva som kommer fra regjeringen. Toril Bakken Kåven mener måtehold er en dyd man bør bli flinkere på alle sammen, nå når vi vet at tidene er vanskelige.

  Toril Bakken Kåven
  Foto: Nils-John Porsanger / NRK
 • Elle Sofe Sara vuittii Kritiker-bálkkašumi

  Sámi koreográfa Elle Sofe Sara oaččui Kritikerprisen 2022 dansun-bálkkašumi. Son vuittii bálkkašumi bihttán «Vástadus eana – The answer is land». Bálkkašupmi juhkkojuvvui Oslos ja lea «norsk kritikerlag» geat juhket bálkkašumi.

  Jury árvvoštallamis deattuhit ahte bihttáin nákce Sara ja su mielbargit bihttás čájehit olbmuid gullevašvuođa ja sajádaga servvodagas. Dánsuma bokte govviduvvo movt olmmoš ge sáhttá vásihit ahte massá oadjebasvuođa eallimis ja maid movt olmmoš ohcala gullevašvuođa eallimis.

  Dát dovddut leat erenoamáš áigeguovdilat vel dán váttis áiggis máilmmis, deattuvvui bálkkašumi geigemis.

  – Lea stuorra gudni oažžut bálkkašumi ja son juogada dan buohkain geat leat bargan bihttáin, logai Elle Sofe Sara.

  Son lohká iežas leat giitevaš go son eallá dakkár guovllus máilmmis gos lea friddjavuohta ja gos son dáidagiin beassá dákkár dovdduid čájehit.

  Elle Sofe Sara lea maid giitevaš go oaidná ahte dáidda mearkkaša olu olbmuide, erenoamážit dán váttis dilis mii lea dál.

  Vuoitu lea dáiddá maid Tom Gundersen lea ráhkadan.

  Elle Sofe Sara
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Olu sámegielladoaimmat Suorttáin

  Suorttáin, Nordlánddas lea Bárru giellabáikkis olu doaimmat dán čavčča ja skábma. Dáppe besset Luofoahta ja Viestterállasa sámi deaivvadit ja oahpahallat hállat sámegiela, seammás go doddjojit. Mánáide lea maid stohkan ja sámegiel eahkedat.

  – Gáfestallan lea duorastagaid gos sii geat beroštit sámegielas deaivvadit. Sis lea maid duddjon, sálbmaeahket, filbmaklubba nuoraide ja stoahkan eahkedat mánáide, muitala Anne Pedersen, Báru prošeaktajođiheaddji.

  Anne Pedersen, prosjektleder i Bárru
  Foto: Mathis / Eira