Hopp til innhold

Kritiserer Norge for å ikke bry seg om urfolk – utenriksministeren avfeier påstandene

TROMSØ (NRK): – Norske politikere prøver veldig ofte å gjemme bort urfolksperspektivet, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Aili Keskitalo og Ine Marie Eriksen Søreide

UENIGE: Sametingspresident Aili Keskitalo (til venstre) er ikke enig med utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide på spørsmål om urfolk blir godt nok lyttet til.

Foto: Torgeir Varsi/Terje Bendiksby/Bildemontasje Anders Boine Verstad / NRK/NTB Scanpix

Keskitalo retter en finger mot utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

Utspillet kommer under den arktiske konferansen Arctic Frontiers.

Her samles politikere, samfunnstopper og forskere fra 35 land denne uken. Det er forventet 2500 besøkende.

– Når norske politikere kommer på slike konferanser, befinner de seg midt i samiske områder, men nevner ikke den samiske befolkningen eller andre urfolk. Det synes jeg er veldig rart og forunderlig, sier Keskitalo.

Hun var med på å åpne konferansen sammen med den samiske 17-åringen Markus Haraldsvik fra Bardufoss.

Med koften på gikk de stolt opp på scenen og fortalte om behovet for å høre på urfolk når det grønne skiftet skal gjennomføres.

Markus Haraldsvik (t.v.) og Bjørn Inge Mo under Arctic Frontiers 2020

STORT: 17 år gamle Markus Haraldsvik fikk prate foran mange mektige folk under åpningen av Arctic Frontiers og tok opp urfolksproblematikken. På første rad satt utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Foto: Terje Mortensen / Arctic Frontiers 2020

Mener urfolk blir hørt

Keskitalo viser til at samisk kunnskap faktisk kan ha noe for seg når verden skal bli «grønnere».

Hun mener urfolk har dyptgående og nødvendig kunnskap i nord.

Denne kunnskapen mener Keskitalo må tas med når beslutningstakere skal gå bak lukkede dører for å fremarbeide planer for en grønnere planet.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide mener på sin side at både samene og urfolk blir hørt, og at perspektivet til urfolk blir godt tatt med.

Hun viser blant annet til at de har med seg urfolksrepresentanter i møter i Arktisk Råd. Dette er seks urfolksorganisasjoner fra hele Norden, i tillegg til Sametinget.

– Jeg mener denne kontakten er viktig å fortsette. Vi ser at perspektivene til urfolk blir viktige når vi nå går inn i det arbeidet med nordområdemeldingene for fullt, sier Søreide til NRK.

Ine Marie Eriksen Søreide (i midten) og Therese Hugstmyr Woie (til venstre)

PROTESTERTE: Natur og ungdom med leder Therese Hugstmyr Woie (til venstre) fikk utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide på en kjapp visitt mens de demonstrerte utenfor konferansen mandag.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Meldingen som Søreide prater om skal vise veien videre for regjeringens politikk i nordlige områder.

Den innebærer blant annet internasjonalt samarbeid og hvordan forvaltningen av havområdene og ressursene skal fordeles.

– Klimaendringer er ikke noe som skjer i fremtiden

100 steder i Norge ligger an til å slå januarrekorden for høye temperaturer.

For sommerelskere er dette kanskje et lysglimt, men i realiteten kan dette ha stor påvirkning, blant annet for urfolk i nordområdene.

– Klimaendringer er ikke noe som skjer i fremtiden, det skjer nå, sier klimaforsker i Cicero Maria Sand.

 • Slik forklarer meteorolog Kristian Gislefoss den varme vinteren:

Samer er blant de folkegruppene som kan påvirkes hardt. I vårt naboland Sverige gir dette påvirkninger allerede.

Der er snøen hard som is. Reinen må fôres og hjelpes for å overleve vinteren. Noen må også skifte beite.

– Jeg ville påminne politikere om at urfolk har kunnskaper, nemlig våre eldgamle naturkunnskaper, sier Keskitalo og fortsetter:

– Det burde være til grunn for politikk som berører våre steder. Derfor kan de ikke forlate oss ute av disse forhandlingene, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Árdnaprisen 2024

  Loga sámegillii.

  Paula Susanna Rauhala vant årets Árdnapris.

  Prisen deles ut til den kandidaten som i løpet av inneværende studieår har skrevet den beste masteroppgaven med tema knyttet til urfolk og urfolks situasjon. I år var det sju oppgaver som var nominerte.

  Rauhala har skrevet en masteravhandling om runebommen til noaidien Paul-Ánde/Anders Paulsen.

  Det er UiT og Senter for samiske studier som deler ut prisen på 10 000 kr.

  Prisutdelingen skjedde på årets Riddu Riđđu festival. Prisen har blitt delt ut siden 2018.

  Paula Susanna Rauhala.
  Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK
 • Árdna-bálkkašupmi 2024

  Les på norsk.

  Paula Susanna Rauhala vuittii dán jagáš Árdna-bálkkašumi.

  Bálkásupmi geigejuvvo dasa gii lea čállán buoremus masterbarggu mas fáddá lea eamiálbmogat ja eamiálbmogiid dilálašvuohta. Dán jagi ledje ožžon čieža evttohusa.

  Rauhala lea čállán noaiddi Paul-Ánde goavdása birra.

  Leaba UiT ja Sámi Dutkamiid Guovddáš geat juohkiba bálkkašumi. Vuoitu lea 10 000 ruvnnu.

  Bálkásupmi geigejuvvui Riddu Riđđu festiválas. Lea čihččet geardde go bálkkašupmi geigejuvvo.

  Árdnaprisen 2024
  Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK
 • Studeanttat sihkkarastet ásodaga árabut

  – Mii vásihat ahte eanet studeanttat háliidit ohcat árabut, muitala Norgga árktalaš studeanttaidovttastusa hálddahusdirektevra, Grete Sterri Kristoffersen, NRK:i.

  Vaikko ohcciidlohku Romssas lea njiedjan, de vurdojuvvo stuora lassáneapmi ohcciin studeantaásodagaide čakčat go ollu studeanttat leat vuordimin suoidnemánu 20. b. rádjái ohcat.

  Studeantaovttastus ávžžuha studeanttaid ohcat árat vai garvet guhkes vuordináiggi čakčat.

  studentbolig dramsvegen

  Studenter sikrer seg bolig tidligere: – Vi søkte bolig et halvt år i forveien

  De største studentbyene opplever at flere vil bo i studentbolig og søker tidligere for å sikre boplass.