Sametingspresidenten med høye forventninger til klimatoppmøtet

Aili Keskitalo er en «behersket optimist» til signalene om at urfolk skal bli hørt på klimakonferansen i Paris i begynnelsen av desember.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo håper at urfolksperspektivet blir tydeligere.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

FNs Utviklingsprogram (UNDP) har i samarbeid med det Internasjonale urfolksforumet om klimaendringer (IIPFCC) fått i stand samtaler mellom urfolksledere og statsembedsmenn i 21 stater.

Nå kan urfolks rettigheter få gehør på klimatoppmøtet i Paris

Aili Keskitalo synes dette er et godt tiltak:

– Det er et høydepunkt at urfolksdeltakelsen er styrket med hjelp av IIFPCC. Urfolk har et behov for samordning for å kunne følge slike krevende og komplekse prosesser. At man har fått en forståelse for dette også i UNDP er postivt.

IIFPCC koordinerer arbeidet som skal skje på klimatoppmøtet (COP21) i Paris, det skal blant annet være en urfolkspaviljong:

– Samer, som Europas eneste urfolk, vil være et slags vertsskap. Norge har bidratt med finansiering av IIFPCC, sier Keskitalo, og det skal blant annet være en arktisk temadag der samer og andre urfolk fra Arktis vil delta.

Temadag

En gjennomgang av de 119 planlagte nasjonale bidrag (INDC) som var kommet inn til klimatoppmøtet var det ingen som nevnte urfolk:

– Det er sørgelig, spesielt når forskning dokumenterer at urfolksområder med selvstyre har bedre vern av for eksempel urskogsområder. Urfolk er bedre forvaltere av naturen. De globale klimamålene blir vanskligere å oppnå om man ikke tar ufrolk på alvor.

Hvem eier landet? (NRK tar ikke ansvar for innholdet i eksterne lenker)

Hun påpeker også at urfolk er blant de første til å bli påvirket av klimaendringene:

– Urfolk må ta konsekvensene først, enten det er ved ørkenspredning, smelting av permafrost eller havnivåøkning.

Sametinget er representert i den norske delegasjonen med Aili Keskitalo og Vibeke Larsen. De deltar med innspill fram til konferansen og forhåpentligvis under konferansen.

Må øke bevisstheten

– Vi har forventninger til Norge og de andre Nordiske statene om at de vil være tydelige om urfolksperspektivet.

Noen urfolk har fortsatt naturalhusholdninger, men mange er en del av forbrukersamfunnet, forteller Keskitalo:

– Denne bevistheten om at vårt forbruk fører til klimaendringer må vokse hos alle mennesker. Folk kjenner en avmakt og tror at det de gjør ikke har en betydning. Samtidig vet vi at folk ser på naboen og lar seg påvirke av hva naboen gjør eller ikke gjør.

Det viktigste budskapet til Aili Keskitalo er:

– Siden vi påvirker dem vi omgås og kjenner vil alt det vi selv gjør bety noe.

Korte nyheter

 • Áigot sámevašiin bargat

  Sámevašši galgá loktejuvvot sierra áššesuorgin Sámediggeráđis, nu boahtá ovdal Beaiveálgu-julggaštusas. Ođđa sámediggeráđđi galgá vuoruhit doaimmaid mat eastadit sámevaši ja mat buktet máhtu ja meannudanvuogádagaid, čuožžu julggaštusas.

  Kommentarfeltet. Hets mot samer
  Foto: Mikkel Berg-Nordlie / NRK
 • Rámidit ráđđehusa sámiáigumušaid

  Bargiidbellodaga sámediggejoavku lea duhtavaš go ráđđehusa julggaštusas leat sámediggejoavkku oaivilat ja sávaldagat váldon mielde. Go ráđđehus lohpida nannet sámi giela ja kultuvrra, maiddái našuvnnalaš sámi kulturnannema, de lea justa dat maid sii leat bivdán, lohká Bargiidbellodaga sámediggeáirras Tom Sottinen.

  Sottinen.
  Foto: Sametinget