NRK Meny
Normal

Áigguiga návddašit beaivvi

Vuossárgga áigguga Ragnhild ja Arild Måsø vuoiŋŋastit, muhto eaba lean geargan bidjat pláhkkáha ovdalgo radiobargi skuvihii šilljui. Áigguiga ovtta beaivvi dušše návddašit beaivváža ráfis.

Ragnhild ja Arild Måsø
Foto: Anne Olli

Ragnhild ja Arild Måsø leaba ráhkkanahttimin stuorra kristtalaš konferánssa davviguovlluid álbmogiid várás. Konferánsa álgá dán mánu 23. beaivvi ja bistá 27. beaivái.

Dasa soai leaba dál ráhkkaneamen, ja danne áigguiga vuossárbeaivvi dušše vuoiŋŋastit. Muđui leat sudno dálus álo olbmot, ja erenoamážit dál ovdal konferánssa leat sudnos olu veahkit ráhkkanahttimin stuorra doaluid.

Vuordiba olu oassálastiid


Arild Måsø árvvoštallá sullii 400 olbmo boahtit konferánsii. Oassálastiid vuordiba miehtá davvi guovllu, earret eará Ruoššas, Suomas, Kalaallit Nunaatas (Ruonáeatnamis). Bohtet maid sárdnideaddjit ja earát.

Idjadansajit čielggaduvvon


Arild Måsø lea čohkken olu lávuid, ja lea maid ožžon Lakšjoga guovllus muhtin barttaid geavahit idjadangussiide. Ohcejogas lea maid hotealla várren sidjiide, geat doppe hálidit idjadit.

Lávvardaga 26. beaivvi lea soabahusčoakkalmas


Arild Måsø oaivvilda ahte Hearrá ieš lea dat, guhte dál čohkke iežas álbmoga fievrridan dihtii sin rivttes guvlui. Suoidnemánu 26. beaivvi lea sis soabadančoakkalmas iešuđege čearddalaš joavkkuid gaskka.
Sii áigot maid máidnunlávlagiiguin ovttas máidnut Ipmila. Juohkehaš máidnu Ipmila iežas vuogi mielde, iežas gillii.
Sii hálidivčče maid nannet guhtet guimmiideaset, vai sii fievrridivčče evangelia Jesusa birra, guhtege iežas álbmogii.

Loga maid dán ášši

Laksjohkii hukse guovddáža