NRK Meny
Normal

Nå blir hun fylkespolitiker

For første gang er det valgt inn en samisk representant i Fylkestinget i Nord-Trøndelag.

Inger Marit Eira-Åhren

Inger Marit Eira-Åhren ble valgt inn i fylkestinget i Nord-Trøndelag.

Foto: privat

– Jeg vil forvalte denne tilliten til det beste for alle i Nord-Trøndelag, men kanskje spesielt overfor den samiske befolkningen, sier Inger Marit Eira Åhren.

Hun er nå en av Arbeiderpartiets 15 representanter i Fylkestinget i Nord-Trøndelag. Eira Åhren er bosatt i Røyrvik og har der sittet en periode i kommunestyret for Ap. Hun har tidligere vært politisk rådgiver i Sosial- og helsedepartementet i Jens Stoltenbergs første regjering.

– Bevisst valg fra Ap

Den ferske fylkestingspolitikeren er glad for at hun får denne muligheten til å være med å påvirke samfunnsutviklingen i Nord-Trøndelag. Hun var kandidat nr.13 på Arbeiderpartiets fylkestingsliste, noe som oppfattes som en sikker plass.

– Dette er et bevis på at partiet ønsket å få inn en fylkestingsrepresentant med samisk bakgrunn, sier Eira Åhren.

Hun vil engasjere seg i alle saker som berører de som bor i distriktene i Nord-Trøndelag, men med sin samiske bakgrunn så kommer hun nok også til å sette samiske saker på dagsorden i Fylkestinget.

– Det er en selvfølge at når man er same så har man også et ansvar til å få fram den samiske røsten, og få fokus på saker som er viktig for den sørsamiske befolkningen og andre samer som bor i Nord-Trøndelag, sier hun.

Reindrift, landbruk og rovdyrproblematikken er også saker som Eira Åhren regner med å bruke mye tid på i Fylkestinget.

LES OGSÅ: Tromsø blir ikke Romsa likevel

Positive til samisk kultur

I kommunestyret i Røyrvik har Eira Åhren og Arbeiderpartiet vært pådrivere til å sende søknad om å innlemme kommunen i det samiske språkområdet, slik Arbeiderpartiet har vært tilsvarende pådriver for samme sak i Tromsø.

Mange mener at dette spørsmålet var med på å avgjøre valget i Tromsø i fordel av borgerlig flertall. I Røyrvik og Nord-Trøndelag har velgerne en helt annen holdning til det samiske, mener Eira Åhren:

– Folk her har sett at det å gi sørsamisk språk og kultur et godt livsgrunnlag svekker ikke majoritetsbefolkningens posisjon i samfunnet, sier hun.

– Nyttig for Fylkestinget

I de nordligste fylkene har samer fra tid til annen vært representert i Fylkestinget. Eira Åhren vil ikke spekulere i hvorfor det ikke tidligere har blitt valgt inn samer til Fylkestinget i Nord Trøndelag. Det er dog på høy tid med en samisk røst også der, mener hun.

Jeg tror det også kan bli spennende og lærerikt for de andre fylkestingsrepresentantene at de nå har fått inn en samisk politiker, sier Inger Marit Eira Åhren.