Hopp til innhold

Åhpadussiebrre: – Divna bierri streikaj gárvedit gå skåvllå álggá

Rijddooarre l bálkká.

Skåvlå rijkkasiebrre, Vuonarijkka Lektorsiebrre ja Åhpadussiebrre ettjin guorrasa Suohkana guovdásjsiebrijn moarmesmánon gå sijáj li bálkkásjiehtadus. Dan rájes ælla vijddábut boahtám.

– Miján la pládna. Iv máhte iktet gånnå, guossa jali man moaddásijda sjaddá streikas loavddet. Valla luondulasj vuorddet sjaddá oabllánit gå skåvlå álggi, javllá jådediddje Åhpadussiebren Steffen Handal.

Korte nyheter

 • Lars Monsen får kjøre hundespann i Femundsmarka

  Femund Lodge søkte tidligere i år om dispensasjon for å kjøre organiserte turer med hundespann i Femundslia landskapsvernområde og Femundsmarka nasjonalpark fra 1. februar til 31 mars. 2022. Nasjonalparkstyret avslo søknaden i en enstemning på grunn av hensyn til reindrifta i området.

  – Styret mente at ved å tillate mer ferdsel i marka enn hva som er tilfelle i dag, øker man også markedsføringen av området og ettervirkningene vil bli enda mer trafikk. Det vises også til formålsbestemmelsen hvor det heter at området skal kunne nyttes til reindrift, står det i sakspapirene til Miljødirektoratet.

  Lars Monsen klaget på vedtaket. Saken ble sendt fra nasjonalparkstyret til miljødirektoratet for en avgjørelse.

  Miljødirektoratet har nå behandlet søknaden. Monsen får støtte i saken, fordi hundespann kjøringen ligger utenfor reindriftens verneområde. Skriver avisen Arbeidets Rett

  Datoen S04 Lars Monsen
 • Lulesamisk barnehage Viejaga As får tilskudd på 590 000 kroner

  Sametingsrådet bevilget 500 000 kr til den nye lulesamiske barnehagen Viejaga As. Pengene skal brues til å lage ny mulighet for lulesamiske barn til å lære lulesamisk i barnehagen

  I juni mistet 16 lulesamiske barn tilgang samiskspråklig barnehage, da den eneste lulesamiske barnehagen gikk konkurs

  – Det er stort behov for å gjenåpne det lulesamiske barnehagetilbudet. Det er avgjørende for språkets overlevelse i området at barna får tilbud på sitt eget språk, og at de har et barnehagetilbud som er forankret i samisk kultur, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

  Viejaga As har i september fått godkjenning av Hamarøy kommune til åpne ny barnehage på Drag

  Viejaga As får i tillegg 90 0000 kr. Dette er en ordning som er gjort med alle samiske barnehager for organisering av samisk barnehagetilbud bygd på samisk språk og kultur, dette tildeles årlig.

  Lulesamisk senter - Julevsáme guovdásj Árran på Drag i Tysfjorden, Hamarøy
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Nammadan guokte ođđa komissára

  Ánne-Sire Länsman ja Heikki Paltto leaba Suoma stáhtaráđis nammaduvvon Suoma duohtavuođa- ja soabadankommišuvdnii. Soai leaba válljejuvvon guokte komissára sadjái, geat luobaiga kommišuvnna barggus. Kommišuvdnii ohcet maiddái váldočálli ja plánejeddjiid.

  Plánaid mielde álgá kommišuvdna nuortalaččain gulaskuddat jođáneamos lági mielde. Duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna bargu galgá leat gárvánan dán jagi loahpas.

  Nu dieđiha Yle Sápmi.