NRK Meny
Normal

Ælla julevsámegielak åhttse

Ubbmema universitæhtta, Svierigin la álgadam åhpadiddjeåhpadusáv, valla madin oarjjel- ja nuorttasámegielan lin åhttse de ælla aktak åhtsåm julevsámegiela åhpadiddjeåhpadussaj.

Matematikk-undervisning i Karasjok

Velger ikke læreryrket. Illustrasjonsfoto: Undervisning.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Ingegerd Vannar

Ingegerd Vannar

Foto: Jenny Israelsson Skoglund / SR

– Dát ij la buorre julevsámegiellaj, javllá Ingegerd Vannar, Sáme giellaguovdátjin, Jåhkåmåhken.

Ubbmem universitæhtta fállá åhpadusáv iednegielåhpadiddjijda.

Dát la joarkkaåhpadus åhpadiddjijda gudi juo barggi åhpadiddjen, valla åhpadusá baktu máhtti sij tjadádit åhpadusáv sjaddat iednegielåhpadiddjen.

Åhpadus vihpá gålmmå jage, valla ælla aktak studentajs válljim julevsámegielav oajvvetiebmán.

Ingela Valfridsson Ubbmem universitehtan ij diede manen julevsáme ælla åhtsåm dán åhpadussaj.

– Iv mån diede manen. Soajttá siján le juo dat åhpadus majt dárbahi, javllá Valfridsson Sveriga sáme rádioj.

Julevsámegiela åhpadiddjijs binná

Sáme giellaguovdátjin, Jåhkåmåhken li ælvvám gássjelisvuodajt gávnnat åhpadiddjijt gudi julevsámegielan máhtti åhpadit.

– Dat ij la buorre julevsámegiellaj gå ij gávnnu soames gut hálijt vádtset dáv åhpadusáv.

– Álu hæhttuji æjgáda iednegielåhpadiddjen doajmmat. Mij ham lulujma sihtat åhpadiddjijt gejn la åhpadiddjeåhpadus ja sámegiella vaj mij oadtjop dav gielalasj progregresjåvnåv majt mij dárbahip Svierigin, javllá Vannar.