Ælla desti besalvisá konsærttaj

– Divna besalvisá lij nåhkåj vuobdedum, tjårggi MIHA-konserta ásadiddje. Valla vejulasjvuoda li ájn.

Sweet like chili- duo fra Tysfjord

Divtasvuonaga guovtes Rikke ja Sofie Braseth ietjas musihkkajuohkusijn Sweet Like Chili libá aj MIHA-konsærrtaj oassálasstemin

Foto: Per Heimly

Árran-direktørra Lars Magne Andreassen diedet vejulasjvuohta l ájn hálla uvsaj sisbælláj boahtet dan stuorra MIHÁ-konsærttaj mij lávvodagá ásadalladuvvá.

– Ájnna vejulasjvuohta la luojvovbarggen diededit Luojvojguovdátjij Hábmerin. Mij dárbahip barggijt, ja ij dåssju konsertan, valla juo biejvet åvddåla aj. Nav la de vejulasjvuohta ájn sisi bessat.

Andreassen dættot vájk gåktu dille l, de e oattjo miere badjel ulmutjijt hállaj tjoahkkit.

Sofia Jannok, Mari Boine og Elle Márjá Eira

Sofia Jannok, Mari Boine ja Elle-Márjá Eira galggi Hábmera hállan lávllot aktan moadda ietjá artista lávvodagá.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Ittjij alvaduvá

Da la julevsáme guovdásj Árran mij ásat dáv MIHÁ-konsertav lávvodakiehkeda Hábmera hállan Hábmerin Nordlándan. Konsærtta mij la aktisasjvuoda- ja mihásvuodakonsærtta råhtsåtjimássjij tjalmostime maŋŋela vásse bielnupjage Divtasvuonan.

Andreassen la ávon gå besalvisá nåhkåj vuobdeduvvin. Ittjij de dat suv alvaduhte.

– Álgon ettjin besalvisá bárep vuobdeduvá, valla gå de maŋemus artistajt sadjásisá oattjojma, de árvvediv ruvva dal besalvisá nåhki. Ja nav de sjattaj, tsuojggi Andreassen.

Doajvvu lijkkuji

Ja Árrana direktørra la aj ávon gå stuorra namá dán ásadibmáj båhti.

– Stuorra namá li aj. Dát la dat konsærtta Sámen mij la moadda dåbdos artista nahkam tjoahkkit avta lávddáj avta bále.

De la má de dujna råhtto vahkkoloaben?

Lars Magne Andreassen ser fram til å formidle fjordfolkets historie.

Lars Magne Andreassen vájvan gå ælla desti besalvisá konsærttaj lávvodagá.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Le gal, ja nav la dille mælggadav læhkám, galgav dunji sárnnot. Lávvodagá doajvov besav konsertav niektet, ja danna ávvudallat. Dat la aj ulmme dájna konsertajn; galggap mihá liehket, ja galggap fámojt oadtjot. Dan diehti doajvov dássta sjaddá dakkár dahpádus.

Gehtja: Vil vise frem en lysere side av Tysfjord

Gehtja aj: Stjernespekket artistgalla klar for solidaritetskonsert

NRK 2 sáddi snjuktjamáno 10. biejve kloahkka 2210 programmav dát mihávuodakonsertas.