Advokat: – Merkelig at reineiere ikke kan få styre over sin egen næring

Rettssaken til Jovsset Ánte Sara ble i går avsluttet i lagmannsretten. Nå er Saras advokat, Trond Biti, skeptisk til at Stortinget skal bestemme over reindriftsnæringens struktur.

Advokat Trond Pedersen Biti

SKEPTISK: Advokat Trond Biti mener det er vanskelig å forstå hvorfor samer selv ikke skal få bestemme over strukturen i deres egne næring.

Foto: Liv Inger Somby

– Jeg synes det er rart at Stortinget i Oslo skal bestemme hvordan reindriftens struktur skal være, sier advokat Trond Biti.

Han har gjennom tre dager i retten forsvart den unge reindriftssamen, som i 2014 fikk påbud av Landbruks- og matdepartementet til å kutte ned reinflokken sin til 75 dyr.

Gjennom rettens gang har flere spørsmål dukket opp hos Biti, og det er fortsatt ting han undres over.

For meg er det merkelig at de ikke klarer å si at reinerne kan styre sin egen nærings struktur. Dersom det ville blitt gjort så kunne vi ha styrt systemet mer, dette er per dags dato fraværende.

Saken kan føre til endringer

Jovsset Ánte har tidligere blitt kalt en frontfigur for unge samer. Dersom han går seirende ut av Hålogaland lagmannsrett blir han mer enn et ansikt for det samiske samfunnet. Han kan også være med på å endre både regler og forbedre reindriften sitt daglige liv.

– Hvis utfallet blir positivt for reindrifta så blir det nok endringer. Dermed blir også reglene bedre. Dette kan gjøre at saken blir mer pratet om, og at flere klarer seg bedre i reindriften, sier Biti.

Jovsset Ante Sara og advokat Trond Biti i lagmannsretten

I RETTEN: Her ankommer de Hålogaland lagmannsrett den første dagen i rettssaken. Fra venstre: advokat Trond Biti og reineier Jovsset Ánte Sara

Foto: Liv Inger Somby

Men om utfallet blir positivt eller ikke så blir saken mest sannsynlig tatt videre, dette gjelder for begge parter, hevder advokaten.

– Jeg tør ikke forutse hvordan dette skal gå. I tilfelle Jovsset Ánte vinner i lagmannsretten så tar nok staten saken videre til Høyesterett.

Vil ta saken så langt som mulig

Sett at saken kommer opp i Norges fremste domstol, er hovedpersonen selv klar for å ta den kampen som må til for at han skal vinne frem.

Er du klar for å ta saken til Høyesterett?

– Det er jeg. Jeg vil ta denne saken så langt som mulig, sier Sara.

Etter to omganger, først i tingretten og nå i lagmannsretten, er den 24. årige reindriftsutøveren usikker på om kreftene strekker til for en tredje runde i retten.

– Jeg vet ikke hva saken gjør med meg lenger. Jeg håper at jeg har nok krefter til å ta saken videre dersom vi taper. (red.anm. Høyesteretten).

NRK gjør oppmerksom på at statsadvokaten ikke ville kommentere saken.