Samer nekter å ha rettssak på Samenes nasjonaldag

En ankesak mot reindriftsutøvere er berammet til 6. februar. Forsvarer Trond Pedersen Biti ber om å flytte rettssaken.

Trond Pedersen Biti

Advokat Trond Pederseb Biti synes det er uheldig at en rettssak mot to reindriftsutøvere er berammet til den 6. februar, Samenes nasjonaldag.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Det er en uheldig dato å kjøre rettssaken. Det er også vitner i saken, som har tatt kontakt med meg og sagt at de heller vil feire Samenes nasjonaldag i stedet for å stå i vitneboksen den 6. februar, forklarer Biti til Finnmark Dagblad.

I Indre Finnmark ble de to reindriftsutøverne frikjent for ulovlig ferdsel i Stabbursdalen. Kjøringen var ledd i reindrift, fastslår tingretten.

De to var tiltalt for brudd på både naturmangfoldloven (verneplan for nasjonalparken) og ulovlig ferdsel i utmark (motorferdselsloven). Kjøringen fant sted 3. mai i 2013.

Politiets anke er berammet til 6. februar.

Nå håper og tror Karasjok-advokaten at rettssaken flyttes i tid.

– Jeg snakket med aktor i saken, politiadvokat Ernst Pettersen, om dette i går. Han er enig med meg at datoen er ugunstig. Pettersen sa han vil ta kontakt med retten for å få flyttet datoen. Når både aktor og forsvarer ønsker det, tror jeg retten vil ta hensyn til dette ønsket og aksepterer en flytting, sier advokat Biti.