Hopp til innhold

Advokat tror på seier i Høyesterett

Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara har vunnet mot staten i to rettsinstanser. Nå er saken hans tatt opp i Høyesterett.

Jovsset Ánte Sárá

Regjeringsadvokat Stein Erik Jahr Dahl med advokat Trond Biti og Jovsset Ante Sara i Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Det har gått bra i to rettsrunder. Jeg tror fortsatt at vi kommer til å vinne i Høyesterett. Men i dette systemet så tør jeg aldri å garantere noe. I høyesterett er det flinke dommere, man vet aldri hvilke spørsmål man får. Men jeg tror det går bra i Høyesterett, sier Jovsset Ánte Saras advokat, Trond Biti.

Det Høyesterett skal vurdere er om pålegget overfor Sara om å redusere antallet rein er i strid med menneskerettighetene, slik lagmannsretten fastslo.

Denne saken tærer på og tar mye tid for den unge reindriftsutøveren og advokaten hans Trond Biti. Advokat Biti sier at det er åpenbart at når staten anker, så tenker man ikke på belastningen som en sak har for de enkelte individer.

– Når reindrift og leve i reindriften er så viktig for reindriftsutøvere, så skjønner man at dette påvirker min klient Jovsset Ánte Sara veldig mye, sier han.

Forventet at staten kom til å anke

Biti sier at han så det som sannsynlig at staten kom til å anke til Høyesterett.

– Etter at man setter i gang en lovprosess hvor staten klart gir uttrykk for i alle dokumenter, at denne prosessen i forhold til all reindrift er innenfor folkeretten. Så jeg ble ikke overrasket over at staten ønsket en ny rettsrunde i Høyesterett, sier Biti.

Førsteamanuensis i det juridiske fakultet ved Norges arktiske universitet, Ánde Somby, sier at saken reiser prinsipielle spørsmål. Høyesterett ser nok anledning til å kunne signalisere et standpunkt til disse spørsmålene.

– Menneskerettighetene krenket

Ánde Somby

Førsteamanuensis i det juridiske fakultet ved Norges arktiske universitet, Ánde Somby, sier det blir spennende å se hvordan Høyesterett forholder seg til to rettsinstansers dommer.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Spørsmålet er hvorvidt menneskerettighetene til Jovsset Ánte Sara, og dermed til en rekke andre unge reindriftsutøvere, blir krenket gjennom reguleringen som er gjort av landbruksdepartementets, sier Somby.

Han minner om at Indre Finnmark tingrett sagt at menneskerettighetene er krenket, og de bygde sin avgjørelse ved den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det samme sa Hålogaland lagmannsrett, men de bygde sin avgjørelse på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

– Det som blir spennende å se, er hvordan Høyesterett kommer til å forholde seg henholdsvis til Indre Finnmark tingretts dom og lagmannsrettens dom. Begge er grundige og faglig sett gjennomarbeidet dommer, sier Somby.

Korte nyheter

 • Vil ikke rive omdiskuterte vindturbiner

  Olje- og energidepartementet (OED) skriver i et brev til Sametinget 24. juni at det ikke er aktuelt å rive ned de omdiskuterte vindturbinene på Fosen. – Departementet mener at det ikke foreligger noen plikt til å sørge for umiddelbar stans av driften av vindkraftverkene eller at vedtaket oppheves uten videre prosess, skriver OED. Høyesterett i storkammer slo 11. oktober 2021 enstemmig fast at samiske rettigheter er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse på Fosen derfor er ugyldige.

  Storheia vindpark
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Slutt på ordningen med vårjakt på ender

  Etter en prøveordning på ti år er det nå slutt på vårjakt på ender i Kautokeino. Ordningen har vært omdiskutert. Klima- og miljødirektoratet skriver i et brev til kommunen de har begynt å se på fremtiden til denne ordningen, opplyser ordfører Hans Isak Olsen til GLR. – De ønsker et møte med oss og et folkemøte i midten av oktober. Jeg har tro på at vi skal få til en ny ordning, tror Olsen.

  Čilá. Skjul.
  Foto: Marie Elise Nystad / NRK
 • Vilma navdá Sámi sáhttit vuoitit MM:a

  FA Sámi čiekči Wilma Ritzén navdá joavkkus stuorra vejolašvuođaid vuoitit historjjálaš Máilmmemeašttir čiekčamiid. – Šaddá hirbmat suohtas ja stuorra vásáhus johtit dáiguin nieiddaiguin Indiai čiekčat MM:s. Jáhkán mis leat stuorra vejolašvuođat vuoitit dáid gilvvuid. Mis lea hirbmat buorre joavku. Mis leat muhtin veahá boarreaset čiekčit geain lea hárjáneahpmi ja nuorra čiekčit geain lea energiija, dadjá Ritzén SR Sápmi neahttasiidui. Conifa lágida vuosttaš geardde historjjás MM čiekčamiid nissoniidda. Čiekčamat leat Indias suoidnemánus 1. gitta 6. beaivái.

  Wilma Ritzén
  Foto: Privat