Hopp til innhold

Advokat tror på seier i Høyesterett

Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara har vunnet mot staten i to rettsinstanser. Nå er saken hans tatt opp i Høyesterett.

Jovsset Ánte Sárá

Regjeringsadvokat Stein Erik Jahr Dahl med advokat Trond Biti og Jovsset Ante Sara i Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Det har gått bra i to rettsrunder. Jeg tror fortsatt at vi kommer til å vinne i Høyesterett. Men i dette systemet så tør jeg aldri å garantere noe. I høyesterett er det flinke dommere, man vet aldri hvilke spørsmål man får. Men jeg tror det går bra i Høyesterett, sier Jovsset Ánte Saras advokat, Trond Biti.

Det Høyesterett skal vurdere er om pålegget overfor Sara om å redusere antallet rein er i strid med menneskerettighetene, slik lagmannsretten fastslo.

Denne saken tærer på og tar mye tid for den unge reindriftsutøveren og advokaten hans Trond Biti. Advokat Biti sier at det er åpenbart at når staten anker, så tenker man ikke på belastningen som en sak har for de enkelte individer.

– Når reindrift og leve i reindriften er så viktig for reindriftsutøvere, så skjønner man at dette påvirker min klient Jovsset Ánte Sara veldig mye, sier han.

Forventet at staten kom til å anke

Biti sier at han så det som sannsynlig at staten kom til å anke til Høyesterett.

– Etter at man setter i gang en lovprosess hvor staten klart gir uttrykk for i alle dokumenter, at denne prosessen i forhold til all reindrift er innenfor folkeretten. Så jeg ble ikke overrasket over at staten ønsket en ny rettsrunde i Høyesterett, sier Biti.

Førsteamanuensis i det juridiske fakultet ved Norges arktiske universitet, Ánde Somby, sier at saken reiser prinsipielle spørsmål. Høyesterett ser nok anledning til å kunne signalisere et standpunkt til disse spørsmålene.

– Menneskerettighetene krenket

Ánde Somby

Førsteamanuensis i det juridiske fakultet ved Norges arktiske universitet, Ánde Somby, sier det blir spennende å se hvordan Høyesterett forholder seg til to rettsinstansers dommer.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Spørsmålet er hvorvidt menneskerettighetene til Jovsset Ánte Sara, og dermed til en rekke andre unge reindriftsutøvere, blir krenket gjennom reguleringen som er gjort av landbruksdepartementets, sier Somby.

Han minner om at Indre Finnmark tingrett sagt at menneskerettighetene er krenket, og de bygde sin avgjørelse ved den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det samme sa Hålogaland lagmannsrett, men de bygde sin avgjørelse på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

– Det som blir spennende å se, er hvordan Høyesterett kommer til å forholde seg henholdsvis til Indre Finnmark tingretts dom og lagmannsrettens dom. Begge er grundige og faglig sett gjennomarbeidet dommer, sier Somby.

Korte nyheter

 • Ailo & co. kjørte inn til en 6. plass i Belgia

  Ailo Johansen (13) fra Kirkenes var en av de norske utøverne som deltok på motocrossløpet Coupe de l’Avenir i Belgia i helgen,

  Norges Motorsportforbund melder at de norske utøverne leverte solide prestasjoner.

  Konkurransen er en lagbasert hendelse hvor hvert deltakende land sender lag bestående av tre juniorutøvere.

  Norge stilte med to lag i konkurransen. Johansen fra Kirkenes stilte i 85-ccmklassen sammen med Isak Engelin og Per Degvold.

  Etter ni fullførte heat i hver klasse sikret det norske laget en 6. plass i 85-ccmklassen.

  I Open-klassen ble det norske laget nummer åtte.

  – Vi er kjempefornøyd med resultat og prestasjon. Dette er en arena hvor de beste juniorene samles for å måle krefter. Norges utøvere viste muskler og tar med seg læring og erfaring videre, sier lagleder Øystein H. Kjørstad på motorsportforbundets nettside.

  Ailo Johansen på crossykkel
  Foto: Privat
 • Lokalavis i Vardø har blitt tvangsoppløst

  Indre og Østre Finnmark tingrett bestemte mandag 3. oktober at Østhavet AS skal tvangsoppløses.

  Det melder iFinnmark.

  Det betyr at lokalavisen i Vardø ikke lenger trykkes etter rundt 26 år med drift.

  Bakgrunnen for at tingretten har bestemt at selskapet skal tvangsoppløses, er at selskapet ikke har et styre slik aksjeloven krever.

 • Áidnalunddot jietnagirji davvisámegiel sálmmaide

  Vuosttaš davvisámegiel sálbmagirji ilmmai 1870. Sotnabeaivve golggotmánu 8. beaivve almmuhuvvo Romssas ođđa davvisámegiel čuojahanrávagirji. - Soabadeaddji beassat lávlut sálmmaid váimmu gillii, dadjá Sámi girkoráđi jođiheaddji.

  - Ođđa jietnagirji lokte ovdan sámi lávlunvuogi, ja oažžu ovdan sámi sálbmalávluma erenoamáš estehtalašvuođa, dadjá Sara Ellen Anne Eira.

  Son lea leamaš Sámi girkoráđi jođiheaddji 2016 rájes ja son lea diŋgon girjji.

  1870 ilmmai vuosttaš davvisámegiel sálbmagirji. Gitta 153 jagi maŋŋá ilbmá dál nuohttagirji maid girkomusihkkárat miehtá riikka sáhttet geavahit. Dat gohčoduvvo Sálbmagirjji šuokŋagirji. Dán čállá Norgga girku

  Sámi girkoráđi jođiheaddji Sara Ellen Anne Eira.
  Foto: Kjell Are Guttorm / NRK